LỊCH TUẦN TỪ 08 ĐẾN 12/01/2018

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

08/01

 

Hiệu trưởng đi công tác Tây Bắc đến hết ngày 08/01/2018.

13h30

Tiếp các GS trường Luật McKinney, Đại học Indiana, Hoa Kỳ để thảo luận về khả năng hợp tác đào tạo luật giữa hai Trường trong thời gian tới.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí.

Phòng A.211

08h00

Lễ mit-ting kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam.

TP: Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể.

                                                          Phòng A.403

 

Thứ Ba

09/01

 

Hiệu trưởng về Hà Nội

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

14h00

Mở đề xuất tài chính gói thầu: Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị.

Chủ trì: PHT Chu mạnh Hùng

TP: TP Quản trị, TP Tài chính - Kế toán, kỹ sư xây dựng, nhà thầu đạt đề xuất kỹ thuật.

Phòng A.401

14h00

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Hiến pháp năm 2013 và sự phát triển tư tưởng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do PGS.TS. Tô Văn Hòa làm chủ nhiệm.

                                                          Phòng A.402

16h00

Làm việc với trưởng cơ quan đại diện DAAD

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng Phòng HTQT, đại diện Trung tâm Pháp luật Đức, mời đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó trưởng Phòng Đào tạo, bà Lê Thị Lợi - điều phối viên Trung tâm pháp luật Đức.

Phòng A.207

 

Thứ Tư

10/01

 

Hiệu trưởng làm việc tại Học viện Tư pháp

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

08h00

Tọa đàm về Từ điển pháp luật trong lĩnh vực đất đai và môi trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.402

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy đi công tác Quảng Bình đến hết ngày 11/01/2018

 

14h00

 

 

 

 

17h30

 

 

Họp Ban văn kiện – phục vụ Hội nghị viên chức 2017

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

Thương thảo hợp đồng gói thầu: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị nhà Ký túc xá K1-K4.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: PHT Chu Mạnh Hùng, TP Quản trị, TP Tài chính - Kế toán, kỹ sư xây dựng, nhà thầu xếp hạng 1.

                                                          Phòng A.207

 

 

Thứ Năm

11/01

08h00

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

14h00

 

 

 

 

15h00

 

Họp về kế hoạch chỉnh lý, lưu trữ tài liệu

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng: Phòng Quản trị, Tài chính – Kế toán, Hành chính – Tổng hợp

Phòng A.207

Thương thảo hợp đồng gói thầu Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: TP QT, TP TCKT, kỹ sư xây dựng, nhà thầu xếp hạng 1

Phòng A.207

09h30

[HOÃN]Họp về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018.

Chủ trì: Hiệu trưởng 

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

11h00

 

 

 

10h30

 

Tiếp GS. Richard Bales, khoa Luật, Trường Đại học Bắc Ohio, Hoa Kỳ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí.

Phòng A.211

Làm việc với Dự án EU- MUTRAP.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế.

Phòng A.207

 

 

Thứ Sáu

12/01

 

Hiệu trưởng đi công tác Tp. Hồ Chí Minh

14h00

 

 

 

 

14h00

 

 

15h00

Gặp mặt các chuyên gia thực tiễn ký hợp đồng làm việc với Trường  

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đại diện các khoa chuyên môn; Viện Luật so sánh, Phòng Quản lý khoa học, Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo sau đại học, Phòng Tổ chức cán bộ. 

                                                          Phòng A.207

Họp Ban thanh lý tài sản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.401

Gặp mặt ban liên lạc hưu trí.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Phòng Tổ chức cán bộ và đại diện ban liên lạc hưu trí.

Phòng A.401

08h30

Tiếp xã giao Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Hungary.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Khoa Pháp luật quốc tế; tổ bộ môn Tư pháp quốc tế; Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế.

Phòng A211

08h30

Tọa đàm quốc tế về Tư pháp quốc tế Việt Nam - Hungary và việc gia nhập, thực thi các công ước Hội nghị LaHay.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Giấy mời và các giảng viên, sinh viên quan tâm.

Phòng A.402

08h00

 

 

 

 

10h00

 

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

Họp về chuẩn dầu ra ngoại ngữ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, tổ trưởng các tổ Pháp - Trung- Nga.

Phòng A.207

 

 

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi

Ô chữ màu xanh thể hiện những nội dung được hoãn