LỊCH TUẦN TỪ 22 ĐẾN 28/01/2018

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

22/01

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

14h00

 

15h00

 

Hiệu trưởng  làm việc tại Bộ Tư pháp

 

PHT Trần Quang Huy làm việc với Ban chủ nhiệm khoa Lý luận chính trị và Bộ môn đường lối Đảng cộng sản Việt Nam

                                                                    Phòng A.207

 

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng đi công tác Buôn Ma Thuột đến hết ngày 22/1/2018.

 

08h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường và Ban Thanh tra nhân dân.

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 
 

Thứ Ba

23/01

08h00

Học Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng

TP: Toàn bộ Đảng bộ

                                                Phòng A.403

14h00

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với thường trực Đảng ủy khối các Trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

 

14h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Phòng Quản trị

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: lãnh đạo Phòng Quản trị, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ

                                                          Phòng A.207

 

10h00

Hiệu trưởng nghe Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo báo cáo về dự thảo Kế hoạch thực hiện kết luận đánh giá ngoài.

                                                Phòng A.207

 

14h30

Giải đáp thắc mắc chuẩn đầu ta ngoại ngữ cho sinh viên hệ đại học chính quy của Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, đại diện lãnh đạo Khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập, Ban chấp hành công đoàn trường, Ban chấp hành hội sinh viên, Ban chấp hành lớp, Ban chấp hành chi đoàn, Bộ môn Ngoại ngữ, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo, Đoàn TNCS HCM.

                                                          Phòng A.403

 

10h00

Làm việc về công tác tài chính.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng: Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức cán bộ, Hành chính - Tổng hợp, Quản trị và Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật.

                                                Phòng A.401

 

15h30

 

 

 

16h30

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thiện hồ sơ thành lập phân hiệu trường ĐHLHN tại Đắk Lắk

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban thành lập phân hiệu

                                                       Bộ Giáo dục và Đào tạo

Họp liên tịch về Hội nghị viên chức.

TP: Ban Giám hiệu, thường vụ công đoàn

                                                          Phòng A.207

 

09h00

làm việc với điện lực Đống Đa về thỏa thuận giá điện.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: điện lức Đống Đa, đ/c Đỗ Quốc Tuấn - Trưởng phòng Quản trị, đ/c Trương Viết Vĩnh - Phó trưởng Phòng Quản trị.

                                                            Phòng A.207 

Thứ Tư

24/01

08h00

Họp Đảng ủy về công tác kiện toàn Ban thường vụ Đảng ủy.

Chủ trì: Bí thư

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                          Phòng A.207

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

 

14h00

Làm việc về Kế hoạch công tác năm 2018 của các đơn vị thuộc Trường.

TP: Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Hành chính - Tổng hợp.

                                                          Phòng A.207

 

09h00

[HOÃN]Họp thủ trưởng các đơn vị về kế hoạch khắc phục tồn tại theo kết luận đánh giá ngoài.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

                                                          Phòng A.402

 

14h00

 

 

 

16h00

 

 

 

 

16h00

 

 

Họp thương thảo hợp đồng gói thầu PCCC

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: TP Quản trị, TP TC-KT, KSXD, Nhà thầu xếp hạng 1.

                                                          Phòng A.401

Nghe báo cáo về việc tổ chức lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: lãnh đạo Khoa ĐT Sau đại học, đại diện lãnh đạo: Phòng HCTH, TCKT, Quản trị, Bí thư Đoàn TN CSHCM

                                                                 Phòng A.402

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                               Phòng A.401

 

 
 

Thứ Năm

25/01

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

14h00

Họp cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Bí thư Đoàn TNCSHCM.

                                                Phòng A.402

 

08h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

 

08h30

Tiếp xã giao Đoàn công tác từ Viện Ngiên cứu Mitsubishi (MRI) - Bộ nội vụ và truyền thông, Nhật bản (MIC).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước, đại diện tổ bộ môn luật hành chính.

                                                Phòng A.211

 

08h50

 

 

 

 

09h30

Đoàn Công tác từ Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI) - Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản làm việc chuyên môn với giảng viên Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước.

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước, giảng viên tổ bộ môn luật hành chính, cán bộ vụ pháp luật hình sự - hành chính của Bộ Tư pháp.

                                                Phòng A.207

Họp Ban soạn thảo Quy chế quản lý khoa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                    Phòng A.401

 
 

Thứ Sáu

26/01

08h00

 

Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp năm 2017.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo cao học Khóa 23 và Lớp cao học Tây Bắc  khóa 2, các nghiên cứu sinh và học viên được trao bằng và theo Giấy mời.

                                                Phòng A.403

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

 

10h30

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

                                                Phòng A.207

 

Thứ Bảy

27/01

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

28/01

07h15

(Cả ngày)

Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm 2017.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đại biểu đương nhiên, đại biểu được bầu của các đơn vị và theo Giấy mời.

                                                Phòng A.403

 

 

 
 

[HOÃN] 25,26/1 kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại các đơn vị. Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác văn phòng của đơn vị có mặt phối hợp với đoàn kiểm tra

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi