LỊCH TUẦN TỪ 12 ĐẾN 21/02/2018

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

12/02

08h00

Hiệu trưởng làm việc với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh về Đề án phát triển nhà trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

                   Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

 

 

08h00

Họp Hội đồng xét hết tập sự đối với viên chức Nguyễn Thị Ngọc Dung.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                          Phòng A.207

 

Thứ Ba

13/02

08h00

Làm việc với Cục Công tác phía Nam về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục Công tác phía Nam.

                                                Trụ sở Cục CTPN

 

 

 

Thứ Tư

14/02

-

Thứ Ba

20/02

 

Nghỉ Tết nguyên đán

 

Nghỉ Tết nguyên đán

Thứ Tư

21/02

09h30

Gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất.

TP: Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trường.

Hội trường A.403

                                               

 

 

Thứ Năm

22/02

08h00

Họp Ban Giám hiệu về tình hình an ninh trật tự dịp Tết nguyên đán và Kế hoạch thực hiện Kết luận đánh giá ngoài

Phòng A.207

   

Thứ Sáu

23/02

08h00

Họp Ban Giám hiệu về kế hoạch công tác năm 2018 về công tác tổ chức cán bộ

Phòng A.207

   
 

 

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi