LỊCH TUẦN TỪ 26/02ĐẾN 02/3/2018

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

26/02

08h00

Hiệu trưởng dự Họp Ban Cán sự Bộ Tư pháp.

                                                Bộ Tư pháp

14h00

Họp Ban VSTBPN về việc tổ chức kỷ niệm Ngày 8/3

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

Thứ Ba

27/02

07h00

Khai giảng khóa học QPAN Khóa 42

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng;

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, các đơn vị quản lý sinh viên; Trưởng khóa 42 của Phòng Đào tạo, Phòng CTSV.

Trung tâm GDQP Hà Nội 1

 

 

14h00

 

 

15h00

 

Hiệu trưởng dự Hội đồng thẩm định 3 Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

                                                          Bộ Tư pháp

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định.

                                                     Phòng A.207

 

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.

                                                Trạm Y tế

8h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự họp Ban soạn thảo, tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và đào tạo

 

Thứ Tư

28/02

 

08h00

Hiệu trưởng dự họp giao ban Lãnh đạo Bộ.

                                                Bộ Tư pháp

14h00

 

 

 

15h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định.

                                                     Phòng A.207

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Trường đại học, cao đẳng TP Hà Nội về công tác kiện toàn Ban chấp hành Đảng ủy (mời PHT Trần Quang Huy cùng dự)

số 1 Trần Phú, Hà Đồng, Hà Nội

09h00

Họp Ban xây dựng chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Arizona, Hoa Kỳ để tiếp tục xâ dựng hồ sơ và đề án liên kết đào tạo giữa hai trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

Thứ Năm

01/3

08h00

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về Phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018 và Phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

- Phòng Đào tạo báo cáo về tuyển sinh VB2CQ và liên thông năm 2018

                                                          Phòng A.207

 

15h30

Họp Ban rà soát, cập nhật CTĐT

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần: Theo quyết định

Phòng A 207

 

Thứ Sáu

02/3

08h00

Hiệu trưởng nghe báo cáo về định hướng xây dựng Luật ban hành quyết định hành chính.

                                                Bộ Tư pháp

 

14h00

 

 

 

14h00

[HOÃN] Họp Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo bậc đại học hệ chính quy

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Trần Quang Huy;

Thành phần: Theo quyết định

                                                                             Phòng A 207

Họp giao ban các nhà thầu công trình: Cải tạo chỉnh trang Trường Đại học Luật Hà Nội tại 87 Nguyễn Chí Thanh

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: Tổ công tác; Ban QLDA BTP: các nhà thầu thi công, tư vấn.

                                                                            Phòng A.207

8h00

Họp Ban rà soát chỉnh sửa Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

8h00

[HOÃN]Họp Ban xây dựng ISO.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

 

 

 

 

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi