LỊCH CÔNG TÁCTUẦN TỪ NGÀY 5/3/2018 ĐẾN NGÀY 11/3/2018

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(5/3)

8h00

Hiệu trưởng nghe báo cáo chuẩn bị nội dung chất vấn về xây dựng và thi hành pháp luật.

                                                Bộ Tư pháp

14h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản.

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

                                                Phòng A.207

8h00

Họp Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo bậc đại học hệ chính quy

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Trần Quang Huy

Thành phần: Theo quyết định

                                                Phòng A 207

14h00

Họp về công tác cán bộ một số đơn vị .

Chủ trì: PHT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB, Viện trưởng Viện Luật so sánh, Trưởng Khoa Hành chính - Nhà nước, Trưởng Bộ môn Luật Hành chính.

                                                Phòng A.401

 

09h00

Họp về vấn đề giải quyết hỗ trợ cho viên chức đi hội thảo nước ngoài.

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Trưởng các đơn vị: Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế, Tài chính - Kế toán, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn, Viện Luật So sánh.

                                                Phòng A.401

Thứ Ba

(6/3)

8h00

Họp Ban BCH Đảng ủy về việc kiện toàn BCH Đảng ủy.

Chủ trì: Bí thư

TP: Ban Chấp hành Đảng ủy.

                                                Phòng A.207

 

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu:

- Báo cáo về công tác tuyển dụng viên chức (Phòng Tổ chức cán bộ)

 

                                      Phòng A.207

 

15h30

Họp Ban rà soát, cập nhật chương trình đào tạo.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

                                                Phòng A.207

08h45

Tiếp đón Đoàn đại biểu CHLB Đức tham gia khóa học mùa xuân Đức – Việt tháng 3 năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Sinh viên CHLB Đức,Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo sư CHLB Đức, Đại biểu đến từ Viện Fes.

                                                Phòng A.402

 

9h00

Họp Hội đồng khoa học đào tạo

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Tư

(7/3)

8h00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường.

TP: Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Bí thư Đoàn TNCS HCM.

                                                Phòng A.402

14h00

Hiệu trưởng Dự họp Hội đồng khoa học BTP.

                                      Bộ Tư pháp

14h00

Họp rà soát kế hoạch mua sắm năm 2018.

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng: Quản trị, Tài chính – Kế toán (các đ/c theo dõi tài sản của Trường), đại diện lãnh đạo các đơn vị

                                      Phòng A.402

Thứ Năm

(8/3)

8h30

 

 

 

10h00

 

 

Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn thể viên chức, người lao động của Trường và theo Giấy mời

                                                Phòng A.403

Tập huấn cho cán bộ tư vấn tuyển sinh.

Chủ trì: Trưởng phòng Đào tạo.

TP: Cán bộ và sinh viên tham gia tư vấn tuyển sinh.

                                                  Phòng A.402

14h00

Hiệu trưởng dự họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

                                      Bộ Tư pháp

14h00

Họp về thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính – Tổng hợp, bộ môn Ngoại ngữ, đ/c Phạm Hoài Điệp (Phòng Đào tạo).

                                      Phòng A.207

 

14h00

Làm việc với chủ nhiệm đề tài cấp Bộ (của các đơn vị thuộc BTP)

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng: QLKH&TSTC, Tài chính – Kế toán, chủ nhiệm các đề tài cấp Bộ đại diện Viện Khoa học pháp lý.

Phòng A.207

 

14h30

Họp Ban tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

Thứ Sáu

(9/3)

08h00

Hiệu trưởng dự họp Ban chỉ đạo Dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường.

                                                Bộ Tư pháp

14h00

 

08h00

Họp Ban xây dựng ISO.

Chủ trì: PHT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

Chú ý: Ban nữ công Trường tổ chức cho viên chức, người lao động nữ trong Trường đi tham quan lúc 6h45’ Chủ nhật ngày 11/3/2018

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung chỉnh sửa, bổ sung

Tải lịch tuần Tại đây