LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY12 ĐẾN NGÀY 16/3/2018

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(12/3)

08h00

Họp về tổ chức ôn tập ngoại ngữ cho sinh viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế toán, Bộ môn Ngoại ngữ và đ/c Phạm Hoài Điệp.

                                                            Phòng A.207

14h00

 

Hiệu trưởng dự Dự cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII).

                                    Ban Nội chính Trung ương

10h00

Họp Ban điều hành Chất lượng cao.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

Thứ Ba

(13/3)

08h00

 

Họp Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo đại học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

14h00

Hiệu trưởng dự Họp Ban chỉ đạo Dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường ĐHLHN.

                                                            Bộ Tư pháp

 

14h00

Tiếp xã giao Ông Evan Williams, Điều phối viên cao cấp trong lĩnh vực thực thi Luật Sỏ hữu trí tuệ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại khu vực Châu Á.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Khoa Pháp luật dân sự, Trung tâm Pháp luật về sở hữu trí tuệ, Khoa Pháp luật hình sự, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế và Phòng Đào tạo.

                                                            Phòng A.211

 

08h00

 

 

9h00

 

 

 

PHT Vũ Thị Lan Anh dự buổi làm việc với Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
                                                            Toà nhà Quốc hội

Kiểm tra sinh viên Khóa 42 học GDQP tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 1.

TP: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn TNCS HCM.

                                     Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 1.

 

 

16h00

Họp Ban vì sư tiến bộ phụ nữ.

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

 

14h10

Ông Evan Williams, Điều phối viên cao cấp trong lĩnh vực thực thi Luật Sỏ hữu trí tuệ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại khu vực Châu Á nói chuyện với sinh viên, giảng viên về nội dung: “tội phạm về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ”.

TP: Giảng viên, sinh viên theo danh sách và các giảng viên, sinh viên quan tâm.

                                                            Phòng A.402

 

14h00

Họp với chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2018 (thuộc các Vụ trong Bộ Tư pháp)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Phòng QLKH&TSTC, Phòng Tài chính – Kế toán, chủ nhiệm đề tài thuộc các Vụ trong Bộ Tư pháp.

                                                            Phòng A.207

 

 

 

Thứ Tư

(14/3)

08h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

                                                            Phòng A.207

 

14h00

Họp Ban xây dựng ISO.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                            Phòng A.207

 

 

14h00

Tiếp GS. Sean Curley, Hiệu trưởng Trường Luật và Chính sách, Staffordshire University (Anh) bàn về khả năng hợp tác

Chủ trỉ: PHT Vũ Thị Lan Anh
TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Phòng Tổ chức cán bộ.

                                                            Phòng A.211

 

 

 

 

08h00

Tọa đàm về mục từ Luật môi trường trong khuôn khổ xây dựng Từ điển bách khoa luật học.

Chủ trì: PHT Trần Quang Huy

TP: Theo giấy mời.

                                                            Phòng A.401

 

 

Thứ Năm

08h00

 

 

09h30

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

Làm việc giữa Trường ĐHLHN và Trường TCL Vị Thanh về phối hợp đào tạo sau đại học tại tỉnh Hậu Giang.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, lãnh đạo Khoa Đào tạo sau đại học.

                                                          Phòng A.207

14h00

Họp Ban tổ chức Tuần nghiên cứu khoa học năm 2018

Chủ trì: Hiệu trưởng - Lê Tiến Châu

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

 

 

15h30

 

Họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017

Chủ trì: Hiệu trưởng - Lê Tiến Châu

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

 

09h00

 

 

 

 

10h00

Họp triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh và hệ thống chấm công vân tay.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng: Quản trị, Tài chính – Kế toán, TT.Công nghệ thông tin, Tổ chức cán bộ, Hành chính – Tổng hợp và ông Phan Huy Long.

                                                            Phòng A.401

Làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ nhà ăn, căng tin cho Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng: Quản trị, Tài chính – Kế toán và đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ.

                                                            Phòng A.401

 

Thứ Sáu

(16/3)

08h00

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

 

Họp về sơ kết đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Bộ môn Ngoại ngữ, Trung tâm ĐBCLĐT, đ/c Trần Lệ Trinh (Phòng Đào tạo).

                                                            Phòng A.207

Họp về công tác nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019 với Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện Lãnh đạo: Viện Khoa học pháp lý, Phòng QLKH&HCTH (Viện Khoa học pháp lý); Đại diện Lãnh đạo: Phòng QLKH&TSTC, Phòng Tài chính – Kế toán.

                                                           Viện Khoa học pháp lý

 

 

14h00

Tiếp xã giao GS. David G.Litt, Giáo sư Khoa Luật, Trường Đại học Keio, Nhật Bản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế; Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế.

                                                            Phòng A.211

 

14h30

 

Buổi giảng của GS. David G.Litt về chủ đề “Một số vấn đề phát sinh trong hợp đồng mua bán hàng quốc tế theo Công ước Viên 1980” (Buổi giảng bằng tiếng Anh).

TP: 20 sinh viên lớp CLC, 20 sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh, 30 sinh viên Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm.

                                                            Phòng A.402

 

14h30

 

 

 

14h00

 

 

 

15h00

 

 

Họp Ban rà soát chỉnh sửa Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Thành phần: Theo Quyết định

                                                            Phòng A.207

[HOÃN] Họp Ban Chỉ đạo phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.401

Làm việc với cơ quan điều tra Công an Tp. Hà Nội, cảnh sát PCCC Đống Đa, Công an P. láng Hạ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo Phòng Quản trị, đ/c Hải và đ/c Toản- quản lý KTX.

                                                          Phòng A.401

 

 

Tải tại đây