LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 26 ĐẾN NGÀY 30/3/2018

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(26/3)

08h00

Mit-ting kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo: các khoa chuyên môn, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, các tổ chức chính trị xã hội và theo giấy mời.

                                                Phòng A.402

14h00

 

 

 

 

 

 

15h30

Họp Hội đồng xét miễn - giảm học phí năm 2018 cho sinh viên các khóa 39, 40 và 41.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán; Trưởng phòng Thanh tra đào tạo; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Bí thư Đoàn Trường; cán bộ trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên; cán bộ phụ trách khóa của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên.

                                                Phòng A.402

 

 

 

10h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

16h00

Họp về công tác tài chính đối với các lớp hình thức Vừa làm vừa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Lãnh đạo Khoa Đào tạo tại chức, đ/c Nguyễn Ngọc Anh – Khoa Đào tạo tại chức

Phòng A.207

 

 

 

Thứ Ba

(27/3)

08h00

Họp triển khai thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 đối với hệ chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Tài chính - Kế toán và đ/c Trần Minh Phượng -  Phòng Tài chính - Kế toán.

                                                Phòng A.207

 

14h00

Họp Ban tổ chức Tập huấn về công bố quốc tế.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                        Phòng A.401

 

14h00

 

 

 

16h00

[HOÃN] Họp Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo bậc đại học hệ chính quy

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

Họp Hội đồng sáng kiến.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.207

 

9h00

Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

16h30

 

[HOÃN] Họp về liên kết đào tạo với trường Đại học Hà Nội

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Tổ chức cán bộ, Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm ĐBCLĐT, Bộ môn Ngoại ngữ, đ/c Phạm Hoài Điệp (PĐT)

Phòng A.207

 

 

 

Thứ Tư

(28/3)

7h30

 

[HOÃN] Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

14h00

Họp Ban ISO.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

8h30

Tiếp xã giao Đoàn cán bộ Bộ Nội vụ và Truyền thông, Nhật Bản (MIC).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước; đại diện Tổ bộ môn Luật Hành chính.

                                                Phòng A.211

 

 

14h00

 

 

 

 

15h00

Họp Tập huấn triển khai thực hiện đề tài cấp Trường đối với các chủ nhiệm đề tài theo Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Các chủ nhiệm đề tài và đại diện lãnh đạo các đơn vị chủ trì theo Kế hoạch NCKH 2018, Đại điện lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Phòng Tài chính – Kế toán, mời TS. Vũ Thị Phương Lan, Khoa Pháp luật quốc tế tham dự.

                                        Phòng A.1401

 

 

Họp bàn về tổ chức Ngày hội tuyển sinh tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo, Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên, Hành chính - Tổng hợp, Tài chính - Kế toán, Hợp tác quốc tế, Quản trị, Trung tâm thư viện Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên, Đại diện lãnh đạo và trợ lý Khoa Pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính - nhà nước, Quốc tế, thương mại quốc tế, Kinh tế, Bộ môn Ngoại ngữ

Phòng A.401

 

 

 

08h45

Đoàn cán bộ Bộ Nội vụ và Truyền thông, Nhật Bản (MIC) làm việc chuyên môn với giảng viên Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước.

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước; giảng viên Tổ bộ môn luật hành chính; cán bộ Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp.

                                                Phòng A.402

 

09h00

Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tiếp nhận viên chức đối với ông Nguyễn Huy Hoàng Nam.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

 

9h00

Họp Hội đồng xét hỗ trợ chi phí học tập năm 2018; xét hỗ trợ xã hội cho sinh viên các Khóa 39, 40 và 41.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán; Trưởng phòng Thanh tra đào tạo; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Bí thư Đoàn Trường; cán bộ trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên; cán bộ phụ trách khóa của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên.

                                                Phòng A.207

 

 

Thứ Năm

(29/3)

08h00

Tập huấn nghiệp vụ Tự đánh giá chương trình đào tạo (Cả ngày).

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.402

 

13h00

 

 

16h30

 

 

 

18h00

 

 

 

 

Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng.

Chủ trì: Phó HIệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.207

Họp Hội đồng khoa học đào tạo về việc bầu chủ tịch Hội đồng khoa học đào tạo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.402

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS đối với các nhà giáo của Trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

 

Thứ Sáu

(30/3)

08h00

Tập huấn nghiệp vụ Tự đánh giá chương trình đào tạo (Cả ngày).

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.402

14h00

 

 

 

 

16h00

 

Họp giao ban các nhà thầu tháng 3/2018 dự án: cải tạo chỉnh trang Trường Đại học Luật Hà Nội tại 87 Nguyễn Chí Thanh

Chủ trì: PHT Trần Quang Huy

TP. PHT Chu Mạnh Hùng, Tổ công tác, các nhà thầu.

                                                               Phòng A.401

Họp Ban rà soát chỉnh sửa Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

 

Ghi chú:

* Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam.

Thời gian: Thứ Ba, ngày 27/3/2018      Địa điểm: Bộ môn Giáo dục thể chất

*Khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức nữ trong toàn Trường.  

Thời gian: Thứ Tư, gày 28/3/2018      Địa điểm: Trạm Y tế

Ô chữ màu đỏ thể hiện nội dung được chỉnh sửa, bổ sung

Tải lịch tuần Tại đây