LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 02 ĐẾN NGÀY 06/4/2018

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(02/4)

 

 

14h00

Họp Ban rà soát chỉnh sửa Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

Thứ Ba

(03/4)

09h00

 

 

 

 

09h00

 

Họp Ban Tổ chức “Ngày Hội sách và văn hóa đọc năm 2018”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

Họp phục vụ công tác điều tra và giải quyết bồi thường thiệt hại cháy nhà xe K2.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng Quản trị, d/c Đào Văn Hùng, d/c Phạm Quang Hải. đ/c Quách Văn Toản- Phòng Quản trị, Công an Tp Hà Nội.

                                                   Phòng A.402

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu:

  • Rà soát, giời thiệu, bổ sung các chức danh lãnh đạo quản lý cấp Phòng giai đoạn 2017-2021;
  • Giao ban công việc.

                                                            Phòng A.207

Thứ Tư

(04/4)

08h00

Họp xét tốt nghiệp các khóa hệ đại học chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Ban xây dựng Quy chế Thi và kiểm tra (Trung tâm ĐBCL Đào tạo chuẩn bị tài liệu và báo cáo về kết quả khảo sát kinh nghiệm tổ chức thi và kiểm tra của các cơ sở đào tạo đã đi khảo sát.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

 

 

09h00

 

 

09h00

 

 

11h00

 

 

 

Họp Ban soạn thảo Quy chế quản lý khoa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

Ban Giám hiệu dự họp giao ban cấp Vụ.

                                                  Bộ Tư pháp

Họp về phương án tài chính của Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: lãnh đạo Phòng TCKT, Phòng TCCB, bà Phạm Thị Giang Thu, Ông Trần Vũ Hải - Khoa Pháp luật kinh tế.

                                             Phòng A.207

Thứ Năm

(05/4)

09h00

 

 

 

08h00

 

Họp Ban tổ chức Hội thảo Công bố quốc tế.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS đối với các nhà giáo của Trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo đại học hệ chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí.

                                                Phòng A.401

Thứ Sáu

(06/4)

08h00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt:

  • Rà soát, giời thiệu, bổ sung các chức danh lãnh đạo quản lý cấp Phòng giai đoạn 2017-2021; giai đoạn 2021-2026
  • Giao ban công việc.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Trưởng phó các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường, Bí thư Đoàn thanh niên trường, Trưởng Ban nữ Công trường. 

                                                Phòng A.402

14h00

Họp Ban Tổ chức sơ kết công tác quản lý đào tạo mã ngành Ngôn Ngữ Anh.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

Tải lịch tuần Tại đây