LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 20/4/2018

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(16/4)

 

 

14h00

Họp Ban tổ chức Buổi lễ Công bố Quyết định và trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

09h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Khoa Pháp luật hình sự.

TP: Toàn thể cán bộ, viên chức Khoa Pháp luật hình sự.

                                                Phòng A.402

09h00

Họp Ban kiểm phiếu Rà soát, giời thiệu, bổ sung các chức danh lãnh đạo quản lý cấp Phòng giai đoạn 2017-2021, xây dựng các chức danh lãnh đạo quản lý cấp Phòng giai đoạn 20121-2026. (Cả ngày)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Ban kiểm phiếu tại cuộc họp chủ chốt ngày 13/4 đã công bố.

                                                Phòng A.207

Thứ Ba

(17/4)

 

 

                                                

 

16h15

Họp Ban Tổ chức Buổi lễ Công bố Quyết định và trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

                                                     Phòng A.207

9h30

Mở thầu gói thầu mua bàn ghế học sinh các phòng học nhà B

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trường Phòng: Quản trị, TCKT, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu tham dự

Phòng A.207

Thứ Tư

(18/4)

09h00

 

 

 

 

 

 

 

10h00

Tiếp các giáo sư Trường Luật, Đại học Szeged, Hungary để thảo luận khả năng hợp tác về các lĩnh vực theo Thỏa thuận đã hợp tác đã ký kết giữa hai Trường và thiết kế tài liệu giảng dạy cho học viên sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế; đại diện lãnh đạo: Khoa Đào tạo sau đại học, Khoa Pháp luật quốc tế, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Viện Luật so sánh, Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước.

                                                Phòng A.207

Họp Ban Lễ tân Lễ công bố đạt chuẩn chất lượng giáo dục

TP: theo Quyết định, mời đ/c Trần Kim Liễu, Nguyễn Văn Phú, Lê Đình Nghị, Nguyễn Triều Dương,, Phạm Thị Hằng, Bùi Đăng Hiếu, Nguyễn Thu Thủy (PTP Đào tạo), Lê Hương Giang (Phó Bí thư Đoàn TNCS)

Địa điểm: Phòng A.402

14h00

Lễ bàn giao công tác lãnh đạo Trường.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt, các bí thư chi bộ (Phòng TCCB cử chuyên viên chụp ảnh, đưa tin)

                                                Phòng A.403

16h30

Lễ công bố và trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng kiểm định giáo dục và Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư

TP: Đảng ủy, Ban giám hiệu, toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên (200 sinh viên được huy động),  và theo Giấy mời

Phòng A.403

Thứ Năm

(19/4)

8h00

 

 

 

 

 

8h00

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy dự họp Lễ bàn giao công tác đào tạo luật các cấp, đào tạo chức danh tư pháp, công tác đào tạo, bồi dưỡng của BTP

Hội trường đa năng, BTP

 

 

 

Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng

TP: Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận (Trưởng vắng phải cử đại diện dự thay)

Phòng A.402

14h00

Họp Hội đồng xét miễn - giảm học phí cho sinh viên Khóa 42.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán; Trưởng phòng Thanh tra đào tạo; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Bí thư Đoàn TN; trợ lý Khóa 42 của các đơn vị quản lý sinh viên; cán bộ quản lý khó 42 của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên.

                                                Phòng A.402

Thứ Sáu

(20/4)

08h00

 

 

 

 

[HOÃN] Họp giao ban Ban Giám hiệu.

  • Báo cáo về việc xây dựng Quy chế tài trợ;

- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý;

- Một số nội dung về công tác cán bộ.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học lý II năm học 2017-2018 cho sinh viên các khóa 39. 40, 41 và 42.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán; Trưởng phòng Thanh tra đào tạo; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Bí thư Đoàn TN; trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên; cán bộ quản lý khóa của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên.

                                                Phòng A.402

 

Tải lịch tuần tại đây