LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30 ĐẾN NGÀY 04/5/2018

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(30/4)

 

Nghỉ ngày chiến thắng 30/4

 

Nghỉ ngày chiến thắng 30/4

Thứ Ba

(01/5)

 

Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5

 

Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5

Thứ Tư

(02/5)

08h00

Họp Ban Xây dựng Chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và những năm tiếp theo

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

Thành phần: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

[HOÃN]Hội nghị lãnh đạo mở rộng lấy ý kiến bổ sung Quy hoạch cán bộ quản lý cấp Phòng giai đoạn 2017-2021.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị. 

                                                Phòng A.402

09h30

Mở thầu gói thầu vệ sinh thường xuyên khuôn viên giảng đường Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng: Quản trị, Tài chính - Kế toán; Tư vấn đấu thầu, các nhà thầu tham dự.                                                             Phòng A.401

10h00

Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018 (cả ngày thứ 4 và thứ 5)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.402

Thứ Năm

(03/5)

08h00

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường.

TP: Ban Giám hiệu, Trường phòng: Tổ chức cán bộ, Hành chính - Tổng hợp, Quản lý khoa học &TSTC, Tài chính - Kế toán, Hợp tác quốc tế, Đào tạo, mời đ/c Nguyễn Văn Phú - thường trực Đảng ủy.

                                                Phòng A.207

 

14h00

Họp Hội đồng kỷ luật.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Khoa Pháp luật quốc tế, Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên; cán bộ quản lý Khóa 39; cố vấn học tập lớp 3918.

                                                Phòng a.207

14h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo

                                                Phòng A.401

 

15h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Thường vụ Công đoàn, lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Thường vụ Đoàn thanh niên.

                                                Phòng A.207

Thứ Sáu

(04/5)

08h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu:

  • Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo;
  • Giao ban công việc.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h30

Họp Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Bí thư Chu Mạnh Hùng

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                Phòng A.207

 

Tải lịch tuần tại đây