LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 07 ĐẾN NGÀY 11/5/2018

(lịch cập nhật 16h00 ngày 07/5/2018)

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(07/4)

07h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với toàn thể viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin.

                                                Phòng A.207

14h00

Hội nghị lãnh đạo mở rộng lấy ý kiến bổ sung Quy hoạch cán bộ quản lý cấp Phòng giai đoạn 2017-2021.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị. 

                                                Phòng A.207

 

 

08h45

Tiếp xã giao Ông Yvest Gounin, Thẩm phán Tòa án Hành chính tối cao Cộng hòa Pháp.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo: Viện Luật So sánh, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước.

                                                Phòng A.211

 

16h00

 

 

09h00

Tọa đàm quốc tế về hệ thống luật hành chính của Công hòa Pháp.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: 25 giảng viên Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước, 05 giảng viên Viện Luật so sánh, theo Giấy mời và các giảng viên, sinh viên quan tâm.

                                                Phòng A.402

 

09h30

Tiếp Đoàn kiểm tra Phòng cháy chữa cháy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đội trưởng, Đội phó Ban Phòng cháy chữa cháy; Phó trưởng Phòng Quản trị phụ trách ký túc xá, Tổ trưởng tổ điện.

                                                Phòng A.207

 

Thứ Ba

(08/5)

8h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp ban Giám hiệu về công tác Tổ chức cán bộ.

                        Phòng A.207

 

8h00

Họp Ban tổ chức tuần nghiên cứu khoa học năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

 

 

9h30

Họp Hội đồng xét miễn giảm học phí (bổ sung) cho sinh viên Khóa 40.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bí thư Đoàn TN; cán bộ phụ trách khóa 40 của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, cán bộ trợ lý của các đơn vị quản lý sinh viên.

                                                Phòng A.402

 

Thứ Tư

(09/5)

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh văn bằng hai chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Ban xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

08h45

Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018 (cả ngày)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.402

 

 

15h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng họp chỉ đạo thi THPT Quốc gia tại Quảng Ninh đến hết ngày 10/5.

 

09h30

Mở thầu gói thầu: chống thấm mái tầng 6 nhà A

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Tp: Trưởng phòng: Quản trị, Tài chính - Kế toán; kỹ sư xây dựng phòng quản trị, tư vấn đấu thầu, các nhà thầu tham dự

                                                Phòng A.401

 

 

9h00

Họp Ban điều hành chất lượng cao.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

Thứ Năm

(10/5)

08h30

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy chủ trì Hội đồng thẩm định tài liệu dịch Hành chính Mông Cổ - Luật Tố tụng Hành chính Nhật Bản.

                                                             Phòng A.401

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

15h00

Họp Ban sửa đổi quy chế đào tạo hệ đại học chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                               Phòng A.207

 

15h00

 

 

 

 

 [HOÃN] Họp Ban soạn thảo Quy chế công tác sinh viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.402

 

Thứ Sáu

(11/5)

08h00

Họp Đảng ủy về xây dựng Quy hoạch cán bộ quản lý cấp Phòng giai đoạn 2021-2026.

Chủ trì: Phí Bí thư Chu Mạnh Hùng

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                Phòng A.207

14h00

[hoãn] Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường (Trưởng vắng phải cử cấp Phó đi thay).                                                           Phòng A.402

 

 

Tải lịch tuần tại đây