LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 25/5/2018

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(21/4)

08h00

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy tiếp cán bộ, viên chức.

                                                Phòng A.208

14h00

 

 

 

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng.

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

 

                                                Phòng A.207

 

08h00

Họp Ban biên tập Cổng TTĐT.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

15h00

Họp Ban xây dựng Qui chế quản lý sinh viên

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                  Phòng A 207

 

 

10h00

Họp Đảng ủy về công tác qui hoạch cán bộ.

Chủ trì: Phó Bí thư Chu Mạnh Hùng

TP: Các đảng ủy viên.

                                                Phòng A.207

 

Thứ Ba

(22/5)

08h00

Học tập chuyên đề năm 2018.

Báo cáo viên: GS.TS. Chuyên gia cao cấp Hoàng Chí Bảo - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TP: Toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ, mời lãnh đạo chủ chốt các đoàn thể không phải là đảng viên tham dự.

                                                Phòng A.403

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 (phiên 2).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy  

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

Thứ Tư

(23/5)

09h00

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc với đại diện Viện FES và DAAD về chương trình đào tạo Pháp luật với Đức và Châu Âu.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự.

                                                Phòng A.207

13h30

Họp về công tác đầu tư cơ sở vật chất cho các phòng học.

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo Phòng ĐT, Khoa đào tạo tại chức, Khoa SĐH; Trưởng phòng Quản trị, Tài chính kế toán.

                                                   Phòng A 207

 

15h30

[HOÃN] Họp về công tác tài chính đối với các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Công nghệ thông tin, Khoa Đào tạo tại chức, đ/c Nguyễn Hồng Nhung - chuyên viên Khoa Đào tạo tại chức, đ/c Nguyễn Minh Phượng - Phòng tài chính - kế toán.

                                                Phòng A.207

 

 

08h00

Họp BTC Hội thảo cấp Trường “Vai trò của các công ty đa/xuyên quốc gia trong lĩnh vực đầu tư quốc tế và những thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A 401

 

14h00

 

 

14h30

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với toàn thể lãnh đạo, viên chức Khoa Pháp luật hành chính – nhà nước.

                                      Phòng A.402

Ban giám hiệu dự họp tịa Bộ Tư pháp.

 

09h30

 

 

 

 

 

 

Đóng mở thầu gói thầu: Mua máy chiếu năm 2018

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng Quản trị, trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Tư vấn đấu thầu, các nhà thầu tham dự gói thầu

                                                Phòng A.401

 

 

Thứ Năm

(24/5)

08h00

Demo giải pháp truyền thông tập trung trong nhà trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Quản trị, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và Bí thư Đoàn Thanh niên.

                                                Phòng A.207

14h00

 

 

 

15h00

 

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.                                                                                 Phòng A.207

Họp Ban sửa đổi quy chế đào tạo hệ đại học chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                               Phòng A.207

 

14h30

Họp Ban Tổ chức lễ bế giảng Khóa 39 hệ đại học chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

 

08h00

Họp Ban rà soát, chỉnh sửa Quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định.

                                               Phòng A.401

 

14h00

 

 

 

16h00

 

 

[HÕAN] Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với toàn thể lãnh đạo, viên chức Khoa Pháp luật dân sự.

                                      Phòng A.402

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học cấp Trường "Giáo dục đạo đức truyền thống dân tộc (Việt Nam) cho sinh viên Đại học Luật Hà Nội" do PGS.TS. Lê Thanh Thập làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                           Phòng A.401

[

Thứ Sáu

(25/5)

08h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

                                                Phòng A.207

14h00

 

 

 

14h00

 

 

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018 (phiên 1)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

Giao ban tháng 5 dự án Cải tạo chỉnh trang Trường Đại học Luật Hà Nội tại 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng

TP: Tổ công tác, Ban QLDA BTP; Các nhà thầu XL, PCCC, Tư vấn giám sát.

                                                       Phòng A.401

 

 

Tải lịch tuần tại đây