LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 28/5 ĐẾN NGÀY 01/6/2018

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(28/5)

08h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Quản trị và Trung tâm Công nghệ thông tin.

Phòng A.207

 

14h00

 

 

 

15h30

Họp Ban tổ chức Hội nghị cộng tác viênTạp chí Luật học năm 2018

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Thường vụ Đoàn TNCS TP Hà Nội và Lãnh đạo Hội sinh viên TP Hà Nội

Phòng A.207

 

 

8h00

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.                                                                                 Phòng A.205

 

 

14h00

Họp Ban sửa đổi quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

 

10h00

Họp Hội đồng tuyển sinh VB2 hệ đại học chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

 

10h00

Họp về nội dung thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện Lãnh đạo: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán, Bộ môn Ngoại ngữ.

                                                Phòng A.401

 

Thứ Ba

(29/5)

08h00

Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình môn học giáo dục thể chất tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do Ông Ngô Khánh Thế làm chủ nhiệm.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                         Phòng A.401

 

14h00

Họp Ban biên tập Cổng TTĐT

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định, mời đồng chí Nguyễn Hoàng Lan - Phòng QLKH & TSTC cùng dự

Phòng A.401

 

 

 

15h00

 

 

 

 

16h30

 

Buổi giới thiệu chương trình thực tập ngắn hạn tại Nhật Bản 2018 (Japan Internship program 20180)

TP: Đại diện Công ty TNHH Pasona tech Việt Nam, sinh viên, giảng viênTrường Đại học Luật Hà Nội và sinh viên các Trường Đại học tại Hà Nội quan tâm đến chương trình.

                                                Phòng A.402

Làm việc với toàn thể sinh viên học tiếng Đức K41, 42.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện Lãnh đạo: Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo; Chuyên viên phụ trách chương trình.

                                                            Phòng A.401

 

08h30

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự lễ ra mắt Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC).

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, số 11 Xuân Diệu, Tây Hồ

 

09h30

Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Nâng cao thể lực của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội thông qua hoạt động giáo dục thể chất” do ThS. Đỗ Thị Tươi làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.401

 

 

Thứ Tư

(30/5)

 

07h30

 

 

7h30

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng dự họp tại Đảng ủy khối

 

 

[HOÃN]Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Hạnh phúc của người lao động ở Trường Đại học Luật Hà Nội trong công việc” do TS. Chu Văn Đức làm chủ nhiệm.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                               Phòng A.401

 

 

 

14h00

 

(Bổ sung) Tiếp đoàn kiểm tra công tác Kiểm định chất lượng đào tạo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Các phó Hiệu trưởng , đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đào tạo, Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Quản trị, Phòng Hành chính Tổng hợp.

                                               Phòng A.402

 

 

 

 

 

 

 

08h00

(Thay đôi) Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học“Pháp luật Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam - Nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới” do TS. Trần Thị Bảo Ánh làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

8h00

Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Cơ sở của việc xây dựng và phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến làm chủ nhiệm.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.205

 

09h00

(Bổ sung) Tiếp Đoàn Luật sư - Hội đồng luật sư quốc gia Pháp để bàn về khả năng hợp tác tổ chức chung hội thảo quốc tế giữa Hội đồng Luật sư Pháp và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: PGS.TS Nguyễn Văn Cừ - Trưởng khoa PL Dân sự, Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo: Phòng Quản lý Khoa học và trị sự tạp chí, Viện Luật so sánh, Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước, Trung tâm Tư vấn pháp luật.

                                                Phòng A.207

 

9h00

[HOÃN]Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

                                               Phòng A.401

 

9h30

 

[HOÃN] Họp về công tác tài chính đối với các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Công nghệ thông tin, Khoa Đào tạo tại chức, đ/c Nguyễn Hồng Nhung - chuyên viên Khoa Đào tạo tại chức.

                                                Phòng A.401

 

 

 

 

10h00

Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện pháp luật về kinh doanh nhà ở thương mại tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Dung làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

 TP: Theo Quyết định

 

                                                Phòng A.207

 

Thứ Năm

(31/5)

08h00

Hội thảo cấp Trường “Vai trò của các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực đầu tư quốc tế và những thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Giấy mời, Kế hoạch Hội thảo và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm (đề nghị lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch hội thảo).

                                                Phòng A.402

14h00

(Hoãn)Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Họp Ban sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

TP: theo Quyết định

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

                                          Phòng A.207

 

8h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự Đại hội Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Hội trường A.403

 

 

16h30

Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Áp dụng phương pháp tình huống trong việc giảng dạy môn học "Hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế" tại Trường ại học Luật Hà Nội - Thực trạng và hướng hoàn thiện” do ThS. Trần Thu Yến làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

 

Thứ Sáu

(01/6)

08h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

08h00

Tổ chức cho các cháu thiếu niên, nhi đồng xem phim tại rạp Mipec  phố Tây Sơn.

 

14h00

Họp thanh lý tài sản năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

 

 

Tải lịch tuần tại đây