LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04 ĐẾN NGÀY 08/6/2018

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(4/6)

09h00

Tiếp xã giao GS. Patrick H. Gaughan, Chủ nhiệm chương trình Toàn cầu, Đại học Akron, Hoa Kỳ để thảo luận về việc thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo Ban Giám hiệu, Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng QLKH và TSTC, Phòng Công tác sinh viên.

                                                     Phòng .A211

14h00

 

Họp về giải ngân và tiến độ thanh toán vốn dự án cải tạo chỉnh trang Trường Đại học Luật Hà Nội tại 87 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng Phòng  Quản trị, Tài chính Kế toán, Kỹ sư xây dựng, Ban Quản lý dự án Bộ Tư pháp, Tư vấn giám sát

                                                 Phòng A.401

 

15h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng tham dự Hội đồng duyệt đề cương Nghiên sứu sinh.

 

09h30

Phó Hiệu trưởng  Chu Mạnh Hùng làm việc với Trưởng phòng TCKT, Quản trị, HCTH và Giám đốc Trung tâm CNTT.

                                                   Phòng A 207

 

 

Thứ Ba

(5/6)

07h30

Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Hạnh phúc của người lao động ở Trường Đại học Luật Hà Nội trong công việc” do TS. Chu Văn Đức làm chủ nhiệm.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                               Phòng A.207

14h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh tham dự Tọa đàm “Sửa đôi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học - góc nhìn từ các bên liên quan”

                       Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

 

08h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh tham dự Tọa đàm tự chủ Đại học và việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

                                            Bộ giáo dục đào tạo

 

 

09h00

Họp thanh lý tài sản năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

 

14h00

Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Đào tạo cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế ở Trường Đại học Luật Hà Nội - Lý luận và thực tiễn” do PGS.TS. Nguyễn Thanh Tâm làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

Thành phần tham dự: Theo Quyết định

                                             Phòng A.207

 

 

09h00

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy khai giảng lớp Tại chức Sở công an Hà Nội

 

Thứ Tư

(6/6)

07h30

 

 

 

 

 

 

 Họp về công tác tài chính đối với các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Công nghệ thông tin, Khoa Đào tạo tại chức, đ/c Nguyễn Hồng Nhung - chuyên viên Khoa Đào tạo tại chức.

                                                Phòng A.401

13h30

Họp Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

 

 

15h00

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Quyền sở hữu tài sản với hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể trong điều kiện kinh tế thị trường” do TS. Nguyễn Quý Trọng làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                    Phòng A.205

 

 

08h00

Họp Ban xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

Thành phần tham dự: Theo Quyết định

 (Phòng đào tạo chuẩn bị nội dung và báo cáo).

                                                       Phòng A.207

 

09h30

 

Họp với các Chủ nhiệm, thư ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng Quản lý khoa học và Trị sự tạp chí, Tài chính kế toán, Chủ nhiệm và Thư ký Đề tài cấp Bộ năm 2017.

                                                Phòng A.207

 

 

 

 

 

08h00

Họp giải quyết tình trạng nợ đọng tài liệu thư viện của bạn đọc  

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Trung tâm Thông tin thư viện; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Khoa Sau đại học. (Mời thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và đ/c Hà Thị Ngọc Thư viện viên, phụ trách Phòng mượn tham dự).

                                                Phòng A.401

 

 

 

 

 

09h30

Họp triển khai đăng ký tuyển sinh Cao học Online.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Trung tâm Công nghệ thông tin, Khoa Sau đại học, Lãnh đạo Khoa Tại chức.

                                                     Phòng A.207

 

 

Thứ Năm

(7/6)

08h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Kế hoạch tổng thể chuẩn bị cho 40 năm Đại học Luật Hà Nội: phòng (HCTH chuẩn bị và báo cáo), Báo cáo tổng thể về nghiên cứu khoa học (Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí chuẩn bị báo cáo).

                                                                                                                  Phòng A.207

14h00

 

 

15h30

Họp Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 6.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng - Phó Bí thư phụ trách.

TP: Các Đảng ủy viên.                                                                                Phòng A.207

Họp Ban soạn thảo Quy chế công tác sinh viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

16h00

Phó Hiệu Trưởng Tràn Quang Huy Họp giao ban Thủ Trưởng các đơn vị Bộ Tư pháp.

                                          Bộ Tư pháp

                                        

 

Thứ Sáu

(8/6)

07h15

 

 

 

 

 

 

08h30

 

 

 

 

 

8h00

 

 

 

Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát (IUU Fishing) và những vấn đề dặt ra đối với Việt Nam” 

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                               Phòng A.401

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Tổng Biên tập Tạp chí Luật học và lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC (mời đ/c Trần Ngọc Định cùng dự)

                                                Phòng A 401

 

Họp Ban xây dựng quy chế thi và kiểm tra.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định  (Trung tâm đảm bảo chuẩn bị nội dung và báo cáo).

                                             Phòng A.205

 

 

14h00

 

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự họp tại Bộ Nội vụ

 

 

14h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với toàn thể giảng viên, chuyên viên Khoa Pháp luật Dân dự

                                                Phòng A.402

 

 

Tải lịch tuần tại đây