LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 22/6/2018

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(18/6)

7h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán , Quản trị.

                                                      Phòng A.207

14h30

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh tham gia Hội đồng góp ý đề cương Luận án TS.

                                                   Phòng A.205

 

08h00

Họp chuẩn bị đón tiếp đoàn Bộ Tư Pháp Campuchia.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: Đại diện lãnh đạo Phòng HCTH , HTQT, Quản trị, Phòng CTSV, Đoàn thanh niên, Phòng TCKT.

                                                       Phòng A.205

08h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Chi ủy, lãnh đạo Khoa, Chủ tịch Công đoàn và Trưởng Phó các Bộ môn của Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế (mời Trưởng Phòng TCCB dự).

                                                      Phòng A.207

 

09h00

Huấn luyện Trung Đội dân quân tự vệ Trường năm 2018.

TP: Đại diện Ban chỉ huy quân sự Trường, Trung Đội dân quân tự vệ (đề nghị lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện và đôn đốc các đồng chí dân quân tự vệ của đơn vị mình. Danh sách Trung Đội DQTV đăng trên Website của Trường)

                                                    Phòng A.402

Thứ Ba

(19/6)

08h30

Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Luật học năm nhân kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Kế hoạch

                                              Phòng A.402

14h00

 

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

Họp thanh lý tài sản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                              Phòng A.205

Tiếp đoàn Phó Quốc vụ khanh, Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Khoa Sau Đại học, Phòng Đào tại, Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Pháp luật hình sự, Khoa Pháp luật dân sự, Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước, Khoa Pháp luật kinh tế, Khoa Pháp luật quốc tế, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế .     

                                                Phòng A.402

Thứ Tư

(20/6)

08h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp các lớp Đại học Luật hình thức VLVH.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

14h00

 

 

14h15

 

Họp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng.

TP: Các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, mời lãnh đạo Ban nữ công dự.

                                               Phòng A.401

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh gặp mặt Tạp chí Luật học

TP: Ban Giám hiệu, Tổng biên tập, Hội đồng biên tập, Lãnh đạo, chuyên viên Phòng QLKH&TSTC .

Phòng A.402

 

 

08h30

Hội thảo cấp Trường: “Dạy và học ngoại ngữ trong thời đại công nghệ thông tin và số hoá nguồn học liệu - Thuận lợi, thách thức và giải pháp”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: Theo Giấy mời, Kế hoạch Hội thảo và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm (đề nghị lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch hội thảo).

                                              Phòng A.402

14h00

Họp Ban xây dựng chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường ĐH Arizona, Hoa Kỳ.

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo quyết định

                                                Phòng A.205

09h00

Tiếp xã giao đoàn giảng viên và sinh viên Đại học SanFrancisco, Hoa Kỳ.

Chủ trì:  Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP:Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế

Phòng A.211

Thứ Năm

(21/6)

08h00

Họp triển khai công tác xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học 2018 - 2019.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu; lãnh đạo Phòng Đào tạo; đại diện lãnh đạo: Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm ĐBCLĐT, Thanh tra Đào tạo, Trung tâm CNTT, Trung tâm Thư viện, Khoa đào tạo tại chức, Khoa đào tạo sau đại học, Phòng Quản trị, Trung tâm TVPL, Phòng Quản lý khoa học & TSTC, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính - Tổng hợp , Viện Luật So sánh, các Khoa chuyên môn, Khoa Lý luận chính trị , Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn GDTC, Đại diện lãnh đạo các Bộ môn.   

                                                       Phòng A.403

14h00

Tập huấn  thi THPT Quốc gia năm 2018.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng.

TP: Các Cán bộ được điều động coi thi, thanh tra tại cụm thi số 17  Tỉnh Quảng Ninh

                                               Phòng A.403

 

 

08h00

 Hội thảo cấp Trường: “Phát triển học liệu trong đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Giấy mời, Kế hoạch Hội thảo và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm (đề nghị lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch hội thảo).

                                                     Phòng A.402

Thứ Sáu

(22/6)

08h00

 

 

 

8h00

 

 

10h00

 

 

 

 

10h00

 

 

 

[HOÃN]Họp Hội đồng tuyển sinh VB2 chính quy ( đợt 1) - Phiên 3.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

Họp Hội đồng đề cương sách chuyên khảo

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.205

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Trưởng Phòng Quản trị, Tài chính - Kế toán, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

Phòng A.207

 

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ liên thông

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

 

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

(Trung tâm TTTV báo cáo về xử lý tình trạng nợ đọng tài liệu của bạn đọc, mời lãnh đạo Phòng Tài chính Kế toán tham dự)

                                       Phòng A.207                   

 

08h30

[HOÃN]Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Đại học chính quy..

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

Ghi chú: 6h30 sáng thứ Bảy 23/6 Đoàn công tác Quảng Ninh xuất phát tại Trường.

Tải lịch tuần tại đây