LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 02 ĐẾN NGÀY 06/7/2018

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(02/7)

08h00

 

14h00

 

Họp giao ban với các nhà thầu.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản Trị , đ/c Nguyễn Tiến Định phụ trách Xây dựng.

                                       Phòng A.207                   

Thứ Ba

(03/7)

08h00

 

Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy đi học Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Trường Đại học Hà Nội, Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

14h00

 

Thứ Tư

(04/7)

 

 

 

 

Thứ Năm

(05/7)

08h30

Đồng chí Chu Mạnh Hùng- Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 13 khóa II ( mở rộng)

Hội trường Tầng 3, Nhà C, cơ quan Đảng ủy Khối số 291 Trần Phú, Hà Đông.

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

                                       Phòng A.207                   

Thứ Sáu

(06/6)

08h00

 

13h30

 

 

 

 

 

14h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự họp tại Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

 

Họp giao ban với các nhà thầu.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP:  Trưởng phòng Quản Trị , Trưởng Phòng Tài chính Kế toán ,đ/c Nguyễn Tiến Định phụ trách Xây dựng.

                                       Phòng A.207             

 

Tải lịch tuần tại đây