LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 09 ĐẾN NGÀY 13/7/2018

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(09/7)

08h00

 

14h00

 

Họp Hội đồng xét kỷ luật học viên cao học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

17h30

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy, đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế và các giảng viên của Trung tâm Đảo tạo và nghiên cứu luật Nhật Bản tham dự Lễ khai trương Văn phòng Đại diện tại Hà Nội của Ngân Hàng TNHH Juroku, Nhật Bản.

                                  Khách sạn Sheraton, Hà Nội

Thứ Ba

(10/7)

07h30

 

Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên về việc xét chọn đề tài dự thi cấp Bộ năm 2018

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                 Phòng A.207          

14h00

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Bá Bình làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                        Phòng A.402          

08h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Đổi mới hoạt động giảng dạy và đánh giá kết quả học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực pháp luật của Trường Đại học Luật Hà Nội” do PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng  Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                               Phòng A.402          

8h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng chủ trì họp giao ban với Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Quản trị, Giám đốc Trung tâm CNTT

Phòng A.207

Thứ Tư

(11/7)

9h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Học viện Tư pháp về việc rút sinh viên chính quy Khóa 42 về Trường

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán, Quản trị, Hành chính - Tổng hợp, Đào tạo.

Học viện Tư pháp

14h00

Họp giao ban đơn vị quý II/2018

TP: Cán bộ chủ chốt

Phòng A.402

16h30

Triển khai khóa đào tạo tiếng Anh pháp lý tại Đại học Anh Quốc VN

TP: Lãnh đạo Bộ môn Ngoại ngữ, TCKT, TCCB

Phòng A.402

 

Thứ Năm

(12/7)

9h30

Họp Hội đồng tuyển sinh chính quy khóa 43

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

     

14h00

Họp Ban giám hiệu

TP: Ban giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Hành chính – Tổng hợp, Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế, Trưởng Phòng Đào tạo, đ/c Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Khoa PLKT) cùng dự

Phòng A.207

Thứ Sáu

(13/6)

08h00

 

14h00

 

 

 

 

 

14h00

Họp giao ban với các nhà thầu

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng Quản trị, Tài chính - Kế toán, đ/c Nguyễn Tiến Định (phụ trách xây dựng)

Phòng A.207

 

 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Các khía cạnh pháp lý của tiền ảo: Thực tiễn các nước và một số kinh nghiệm cho Việt Nam” do TS. Nguyễn Minh Oanh làm chủ nhiệm

TP: Theo Quyết định

                                       Phòng A.402

 

Tải lịch tuần tại đây