LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16 ĐẾN 20/7/2018

 

Sáng

Chiều

Thứ hai

(16/7)

11h00

Tiếp đoàn chuyên gia và cán bộ Dự án Quản trị nhà nước nhằm tang trường toàn diện (Dự án GIG).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Pháp luật Hành chính – Nhà nước.

                                                Phòng A.211

 

 

11h15

Đoàn chuyên gia và cán bộ Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (Dự án GIG) làm việc với Khoa Pháp luật Hành chính – Nhà nước về nội dung: Xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ về án lệ.

TP: Giảng viên Khoa Pháp luật Hành chính – Nhà nước.

                                                Phòng A.207

 

 

Thứ ba

(17/7)

 

08h00

 

 

 

 

8h30

 

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy tiếp công dân.

 

 

Họp Hội đồng tuyển sinh K43

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.402

13h30

Ban Giám hiệu dự Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018

Hội trường Đa năng - BTP

Thứ Tư

(18/7)

08h00

Họp bàn và thống nhất mức thu phí ký túc xá trong năm học mới.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng: Quản trị, Tài chính – Kế toán; Đ/c Đào Văn Hùng phụ trách ký túc xá; đ/c Trần Viết Vĩnh phụ trách điện, nước; Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên.                                                                     Phòng A.402

 

14h00

(Hoãn)Họp hội đồng Khoa học và Đào tạo (thường trực Ban sửa đổi quy chế đào tạo gửi bản thảo cuối cùng cho các thành viên Hội đồng để chuẩn bị ý kiến và chuẩn bị các nội dung xin ý kiến để thông qua).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

10h00

Họp giải quyết bồi thường vụ cháy nhà xe ký túc xá.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng: Quản trị, Tài chính – Kế toán; Đ/c Đào Văn Hùng phụ trách ký túc xá; Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên.

                                                Phòng A.402

Thứ Năm

(19/7)

09h00

Tiếp đoàn công tác Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo sau đại học.

                                                Phòng A.211

14h00

 

 

 

 

 

 

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2018.

Chủ trì : Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết Định

                                                       Phòng A.207

 

 

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

- Khoa Sau đại học báo cáo về quy chế đào tạo Thạc sĩ; các học phẩn giảng dạy tại trường đối với các lớp Tây Bắc khoá 5

- Hội nghị Liên tịch Khoa Pháp luật Dân sự.

                                                                   Phòng A.207

Thứ Sáu

(20/7)

8h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự mở thầu đề tài khoa học cấp Bộ tại Viện Khoa học Pháp lý

 

13h30

 

 

 

15h00

 

 

 

 

16h30

 

 

 

 

 

 

 

Hội đồng duyệt đề cương giáo trình “Pháp luật về quyền con người” do TS. Chu Mạnh Hùng làm chủ biên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                            Phòng A.205

Hội đồng duyệt đề cương giáo trình “Pháp luật về giao dịch bảo đảm” do PGS.TS. Vũ Thị Hồng Yến làm chủ biên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                                   Phòng A.205

Hội đồng duyệt đề cương giáo trình “Thẩm định, thẩm tra trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” do TS. Đoàn Thị Tố Uyên làm chủ biên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                                 Phòng A.205

(Hoãn) Họp hội đồng Khoa học và Đào tạo (thường trực Ban sửa đổi quy chế đào tạo gửi bản thảo cuối cùng cho các thành viên Hội đồng để chuẩn bị ý kiến và chuẩn bị các nội dung xin ý kiến để thông qua).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                                     Phòng A.207

8h00

 

 

 

 

 

 

[HOÃN] Họp Hội đồng khoa học và đào tạo (Hội đồng thông qua Dự thảo Quy chế thi và kiểm tra. Thường trực Ban gửi dụ thảo cuối cùng cho các thành viên và chuẩn bị báo cáo xin ý kiến)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

 

Tải Tại đây