LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30 THÁNG 7  ĐẾN NGÀY 03/8/2018

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(30/7)

08h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng giao ban với trưởng 03 đơn vị: Quản trị, Tài chính, Công nghệ thông tin

 

 

14h00

 

Họp Hội đồng Thanh lý tài sản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                        Phòng A.207         

 

9h00

Họp giao ban với các nhà thầu

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng Quản trị, Tài chính - Kế toán, đ/c Nguyễn Tiến Định (Kỹ sư xây dựng)

Phòng A.207

 

Thứ Ba

(31/7)

08h00

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự xét đề cương nghiên cứu sinh.

 

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến đối với Dự thảo Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy sửa đổi

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                               Phòng A.207

 

8h00

 

 

 

 

 

10h00

Họp Nhóm xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tổ chức và Hoạt động của Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định mời Trưởng Phòng Quản trị, Tài chính Kế toán dự.

                                               Phòng A.207

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy K43

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h00

 

 

 

 

16h30

 

 

Họp Hội đồng thẩm định cơ sở vật chât đáp ứng quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 03/2014/TT-BTTTT và Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng  Chu Mạnh Hùng

 TP: Theo Quyết định, Trung tâm Công nghệ Thông tin.

                                          Phòng A.401

Họp Hội đồng duyệt đề cương đề tài “Đổi mới tổ chức và hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo về đào tạo cán bộ pháp luật trong bối cảnh hội nhập” do PGS.TS Nguyễn Văn Quang làm chủ nhiệm.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                         Phòng A 402

 

Thứ Tư

07h30

 

 

10h00

 

 

 

 

 

08h00

 

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng tham dự họp tại Bộ Tài chính.

 

 

Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên về việc xét chọn đề tài dự thi Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ XX năm 2018

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng  Chu Mạnh Hùng

 TP: Theo Quyết định

                                             Phòng A.207         


Khảo sát các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đ/c Trần Kim Liễu, đ/c Nguyễn Thị Thu Hường, đ/c Đỗ Quốc Tuấn.

14h00

 

 

 

 

16h30

 

 

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến đối với Dự thảo Quy chế thi và kiểm tra

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                             Phòng A.207

Họp Hội đồng duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Luật Hà từ lí luận và thực tiễn một số thư viện đại học” do ThS. Phạm Thị Mai làm chủ nhiệm.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định 

                                                       Phòng A 402

 

10h00

[HOÃN] Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                        Phòng A.207         

 

Thứ Năm

(02/8)

08h00

Họp về thu học phí 2018..

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP:  Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán, Trưởng Khoa Đào tạo tại chức, Trưởng Phòng Quản trị, Giám đốc Trung tâm CNTT

                                        Phòng A.207    

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

9h00

Họp về thu  phí  Ký túc xá.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng: Quản trị, Tài chính – Kế toán; Đ/c Đào Văn Hùng phụ trách ký túc xá; đ/c Trần Viết Vĩnh phụ trách điện, nước; Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên

                                        Phòng A.207      

 

15h00

 

 

Thứ Sáu

(03/8)

08h00

Họp Liên tịch Ban Giám hiệu - Đảng ủy cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tổ chức và Hoạt động của Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

                                     Phòng A.207         

14h00

 

 

 

 

 

16h00

Họp  tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

- Họp về tuyển sinh Khóa 43

- về việc tổ chức HN tổng kết năm học 2017 - 2018 (mời Trưởng Phòng Đào tạo, Quản trị, Tài chính - Kế toán cùng dự)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

                                          Phòng A.207

 

09h30

Họp Đảng ủy .

Chủ trì: Phó Bí thư Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                        Phòng A.207         

 

 

 

Ghi chú:14h Chủ Nhật, ngày 5 tháng 8 Họp Hội đồng tuyển sinh K43 - Chủ trì : Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy - TP: Theo Quyết định (đây là cuộc họp quan trọng đề nghị các thành viên tham gia đầy đủ)

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung được bổ sung

Ô chữ màu xanh thể hiện những nội dung được hoãn

Tải lịch tuần tại đây