Lịch công tác tuần từ 06/8/2018 đến 10/8/2018

(Cập nhật lúc 18h00 Chủ nhật, ngày 05/8/2018)

Buổi

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(06/8)

8h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng họp giao ban với các nhà thầu (Đại diện các nhà thầu, Trưởng phòng Quản trị, Tài chính – Kế toán, đ/c Định – Phòng Quản trị cùng dự)

Phòng A.207

14h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự họp về Dự án chỉnh trang, cải tạo Trường

Bộ Tư pháp

 

Thứ Ba

(07/8)

 

 

14h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự họp đoàn công tác Australia tại Bộ Tư pháp

 

Thứ Tư

(08/8)

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(09/8)

8h00

Họp Ban rà soát, sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

13h30

Họp Giao ban Trưởng các đơn vị tháng 8

TP: Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị, Bí thư Đoàn TNCS

Phòng A.207

 

 

 

 

16h00

[HOÃN]Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến đối với Dự thảo Quy chế thi và kiểm tra

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

8h00

 

 

 

 

 

10h00

 

 

 

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy dự họp về dự án số 10 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng họp số 2 – Bộ Tư pháp

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ thẩm phán đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Văn Khoa làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

 

 Phòng A207

 

16h30

[HOÃN]Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với toàn thể lãnh đạo, chuyên viên Khoa Đào tạo sau đại học về công tác đào tạo sau đại học năm học 2018 – 2019

Phòng A.401

 

 

17h00

Họp Hội đồng tuyển sinh K43

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(10/8)

8h30

Hội nghị quán triệt công tác đầu năm học

TP: toàn thể cán bộ, giảng viên toàn trường, và theo Giấy mời

Phòng A.403

14h00

 

 

 

 

 

14h00

Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo thông qua quy chế về đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (Khoa Đào tạo sau đại học chuẩn bị tài liệu và báo cáo)

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Cục Kế hoạch - tài chính tại Bộ Tư pháp

 

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Khoa Pháp luật Hình sự

TP: toàn thể viên chức Khoa Pháp luật hình sự

Phòng A.402

 

 

 

Ô chữ màu đỏ thê hiện nội dung được sửa chữa, bổ sung

Ô chữ màu xanh thể hiện những nội dung được hoãn

Tải lịch tuần Tại đây