Lịch công tác tuần từ 13/8 đến 17/8/2018

Buổi

Sáng

Chiều

Thứ hai

(13/8)

 

 

 

 

8h30

 

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng công tác nước ngoài đến hết ngày 18/8/2018

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với toàn thể viên chức Khoa Pháp luật dân sự

Phòng A402

 

 

Thứ ba

(14/8)

8h00

Họp Hội đồng thi đua – khen thưởng xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp tư pháp” năm 2018

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

Thứ tư

(15/8)

8h00

Họp Đoàn công tác (dự kiến) Trung Quốc (Phòng Hợp tác quốc tế thông báo tới các thành viên dự kiến của Đoàn)

Phòng A.207

 

 

Thứ năm

(16/8)

8h30

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến đối với Dự thảo Quy chế thi và kiểm tra

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

14h00

Họp BTC Hội thảo cấp Trường: “Những vấn đề đương đại của Luật môi trường Việt Nam và quốc tế”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ sáu

(17/8)

8h00

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến đối với Dự thảo Quy chế thi và kiểm tra

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

16h30

Họp BTC Hội thảo cấp Trường: “Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học trong đào tạo Sau đại học ở trường Đại học Luật Hà Nội”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

Tải lịch tuần Tại đây