LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 20 ĐẾN NGÀY 24/8/2018

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(20/8)

09h00

Lễ khai giảng Khoá học mùa hè 2018 do Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản đồng tổ chức.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo. 40 sinh viên và giảng viên: Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản; Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại

học Kinh tế - Luật TPHCM; Đại học Thammasat Thái Lan; Đại học Pannasastra Campuchia;

                                                                Phòng A.402 

 

14h00

 

 

 

8h00

      Họp triển khai công tác BHYT sinh viên năm học 2018-2019.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Thành phần: Đại diện lãnh đạo phòng: Trạm Y tế, Đào tạo, Công tác sinh viên , Trung tâm Công nghệ Thông tin, Tài chính - Kế toán . (Trạm Y tế chuẩn bị)

                                                  Phòng A.207        

  

 

Thứ Ba

(21/8)

08h00

 

Họp Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo bậc đại học hệ chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h00

Gặp mặt các viên chức nghỉ hưu 06 tháng đầu năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Phòng TCCB, Đại diện các tổ chức đoàn thể: BCH Công đoàn, Ban nữ công, Hội cựu chiến binh, Đại diện Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí, Đại diện lãnh đạo các đơn vị có viên chức nghỉ hưu và 03 viên chức Nguyễn Thị Hồi, Đoàn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Minh Hà.

                                        Phòng A.207

   

 

14h00

 Lễ bế giảng và trao chứng chỉ khóa học về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh pháp lý

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh; Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ, Bộ môn Ngoại ngữ và Tất cả các giảng viên tham gia Khóa học.

                   Địa điểm :Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

 

15h00

Họp Hội đòng nâng bậc lương thường xuyên tháng 9 năm 2018.    

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Quyết định

                                                   Phòng A.207   

Họp về khai thác & quản lý hệ thống truyền thông nội bộ, camera giám sát, máy chấm vân tay.

Chủ trì : Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng Quản trị, Hành chính Tổng hợp, Tổ chức Cán bộ, Công tác sinh viên, Đào tạo, Công nghệ Thông tin.

                                                            Phòng A. 205

 

 

16h00

 

Họp BTC Hội thảo cấp Trường: “Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Theo Quyết định

Phòng A.401

 

Thứ Tư

(22/8)

0800

 

 

 

 

10h00

 

 

 

 

Họp Ban xây dựng Chuẩn đầu ra.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

14h00

 

 

 

 

16h00

 

 

 

Họp chuẩn bị cho việc nhập học Khóa 43.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng,Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng CTSV; Đại diện Lãnh đạo Phòng TC-KT, HC-TH, Thanh Tra đào tạo, Phòng Quản trị, Trạm Y tế; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn thanh niên.

                                                                         Phòng A.207

 

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

- Báo cáo của Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Đào tạo

                                                                           Phòng A. 207

 

 

 

 

Thứ Năm

(23/8)

08h00

Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ sinh viên số 1, số 2 làm việc với Ban Chi ủy hai Chi bộ sinh viên.

TP: Đ/c Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Phú, Lê Đình Nghị, Nguyễn Kim Ngân, Vũ Phương Đông, Ban chi ủy chi bộ sinh viên số 1,2

Phòng A.207

 

13h30

Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012 của Việt Nam - Nhìn từ góc độ so sánh và quốc tế trong khuôn khổ “Tuần lễ Pháp luật Việt - Đức lần thứ VIII”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định, mời đại diện của Viện FES tham dự

                                                                               Phòng A.207

 

15h30

( Hoãn) Họp Ban rà soát, sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng - Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

08h30

Góp ý về quy định QĐ về thời gian làm việc, nghỉ ngơi của công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

Phòng A.207

 

 

09h30

Góp ý sửa đổi quy định kéo dài thời gian làm việc của giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu (ban hành theo QĐ 267/QĐ-ĐHLHN ngày 30/1/2015)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo các khoa, bộ môn có viên chức KDTGLV.

Phòng A.207

 

 

 

 

Thứ Sáu

(24/8)

08h00

 

 

 

 

10h00

 

 

Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2018.

Chủ trì: Chu Mạnh Hùng - PBT Phụ trách Đảng ủy

TP: Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ.

                                                       Phòng A.402

 

Họp thẩm định câu hỏi thi trắc nghiệm tin học trên máy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trung tâm Công nghệ thông tin và theo Giấy mời

                                                                           Phòng A.207

 

 

 

15h00

Lễ bế giảng Khoá học mùa hè 2018 do Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường

Luật, Đại học Keio, Nhật Bản đồng tổ chức

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo. 40 sinh viên và giảng viên: Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản; Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Kinh tế - Luật TPHCM; Đại học Thammasat Thái Lan; Đại học Pannasastra Campuchia; Đại học Quốc gia Lào; Đại học Yangon Myanma.

                                                  Phòng A.402

 

 

 

Tải lịch tuần tại đây