LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 03 ĐẾN NGÀY 07/9/2018

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(03/9)

08h00

 

Nghỉ bù 2/9

14h00

 

Nghỉ bù 2/9

Thứ Ba

(04/9)

08h00

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Trưởng Phòng Quản trị, Tài chính – Kế toán

Phòng A 401

14h00

 

 

 

 

17h00

Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường (Trưởng vắng phải cử cấp Phó đi thay).

                                                            Phòng A.402

 

 

Họp Ban giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ

Phòng A.402

 

 

8h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Chi ủy, lãnh đạo Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế

Phòng A.401

9h00

Họp Ban rà soát, sửa đổi Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.401

     

8h00

 Họp về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Bộ môn Ngoại ngữ; Đại diện Lãnh đạo Phòng TC-KT, HC-TH, Phòng Công tác sinh viên. TTĐBCLĐT, Thanh tra đào tạo, Phòng Quản trị, Giám đốc TTCNTT ( đ/c Phạm Hoài Điệp thư ký).

Phòng A.207

 

 

Thứ Tư

(05/9)

08h00

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 của Học viện phụ nữ

14h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với Khoa Lý luận chính trị - Tại văn phòng Khoa Lý luận chính trị.

Phòng A.402

 

 

8h30

Báo cáo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về Nghị quyết phát triển Trường

TP: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, PHT Chu Mạnh Hùng, đ/c Trần Ngọc Định, đ/c Trần Kim Liễu

Bộ Tư pháp

11h00

Ban Giám hiệu làm việc với tập thể viên chức Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí

Phòng A.207

14h00

Họp BTC Hội thảo cấp Trường: “Cơ sở khoa học của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

 

15h00

Họp BTC Hội thảo cấp Trường: “Mô hình quản trị đại học hiện đại”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

16h00

Họp BTC Hội thảo cấp Trường: “Vấn đề xây dựng Tạp chí Luật học thành tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

 

 

Thứ Năm

(06/9)

8h00

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với tập thể viên chức Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí

Phòng A.207

 

 

[HOÃN] Họp Giao ban lãnh đạo các đơn vị về công tác tổ chức cán bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

                                                 Phòng A.402        

 

 

15h00

Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng A.207

Thứ Sáu

(07/9)

08h00

[HOÃN] Họp Ban sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo tiến sĩ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

14h00

 

 

 

 

14h00

Họp BTC Hội thảo cấp Trường “Vấn đề người tị nạn và trách nhiệm của các quốc gia”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

Họp Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế Đào tạo đại học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                      Phòng A.401

15h00

 

 

 

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

 

16h00

Họp BTC Hội thảo cấp Trường: “Những vướng mắc, bất cập trong hệ thống pháp luật dân sự và giải pháp hoàn thiện”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207        

[HOÃN]Họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến đối với Dự thảo Quy chế thi và kiểm tra

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                      Phòng A.401

Họp nhóm xây dựng Dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp

Chủ trì: PHT Chu Mạnh Hùng, 

Thành phần: các đ/c Trần Ngọc Định, Trần Kim Liễu, Lê Đình Nghị, Nguyễn Văn Quang, Hoàng Ly Anh, Đỗ Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hường, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ. 

                                                       Phòng A402

 

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với Quỹ GES về việc hợp tác

TP: Đại diện Lãnh đạo phòng : Hợp tác quốc tế, Công tác sinh viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng A.207

 

Thứ Bảy

(8/9)

Thi tuyển cao học đợt 2 năm 2018 (T7 và Chủ nhật)

 

8h00: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp

Phòng A1402

Chủ nhật

(9/9)

8h00: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính

Phòng A1402

Ghi chú: 16h Chủ nhật (ngày 9/9/2018) Tập huấn việc đón tiếp và nhập học sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy  - Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng - TP: Trung tâm CNTT, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài chính Kế toán, Thanh tra Đào tạo, Trạm Y tế và các đơn vị liên quan.

Tải lịch tuần tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung được sửa đổi, bổ sung

Ô chữ màu xanh thể hiện những nội dung được hoãn