LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10 ĐẾN NGÀY 14/9/2018

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(10/9)

09h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin về công tác CNTT

Phòng A207

14h00

Họp Ban vì sự tiến bộ phụ nữ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định (mời lãnh đạo Ban nữ công)

                                                  Phòng A.207 

 

14h00

Họp Ban sửa đổi Quy chế đào tạo tiến sĩ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

 

15h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp Đại học Luật hình thức VLVH.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định.

                                                  Phòng A.207 

 

 

Thứ Ba

(11/9)

08h00

 

Họp về khai thác, sử dụng hệ thống truyền thông nội bộ (Trung tâm CNTT chuẩn bị nội dung).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Giám đốc Trung tâm CNTT; Trưởng phòng, Hành chính - Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Đào tạo, Công tác sinh viên; Trưởng khoa: Sau đại học, đào tạo Tại chức.

                                                  Phòng A.402    

 

14h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh nghe báo cáo về Dự án của UNICEF về giảng dạy môn Tư pháp chưa thành niên

TP: Ban quản lý dự án, đại diện nhóm giảng viên tham gia dự án, đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Phòng A.401

 

14h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Khoa Thương mại Quốc tế.

TP: Toàn thể viên chức Khoa TMQT (Mời đ/c Nguyễn Quang Tuyến, Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ Khoa PLTMQT dự cùng).

                                                  Phòng A.207        

 

8h00

Họp BTC Hội thảo: “Những vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật dân sự” (phiên 2)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

 

 

 

Thứ Tư

(12/9)

08h00

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng báo cáo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về công tác tuyển sinh và khai giảng K43, Đề án 549, và Đề án phân hiệu.

TP: đ/c Lê Đình Nghị, đ/c Trần Kim Liễu, đ/c Trần Ngọc Định.

                                Hội trường Bộ Tư pháp     

                            

14h00

Họp Ban sửa đổi Qui chế chi tiêu nội bộ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207    

 

 

Thứ Năm

(13/9)

08h00

[HOÃN] Họp BTC Hội thảo cấp Trường: “Thanh niên khởi nghiệp – Các ưu đãi, rào cản pháp lý và hướng khắc phục”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207    

 

14h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với  Thanh Tra Tài chính.

TP: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Quản trị.

                                                  Phòng A.207        

 

 

8h00

Họp Demo phần mềm chống sao chép

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Giám đốc Trung tâm CNTT, Trưởng Khoa Đào tạo sau đại học, toàn bộ chuyên viên Khoa đào tạo sau đại học

Phòng A.401

 

09h00

[HOÃN] Họp BTC Hội thảo cấp Trường: “Nghiên cứu khoa học pháp lý trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207      

 

Tiếp GS. Gabrielle Appleby  – Phó trưởng khoa hợp tác quốc tế, Trường Luật, Đại học  New South Wales, Úc để thảo luận về khả năng hợp tác đào tạo luật giữa hai Trường trong thời gian tới.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Đại diện Lãnh đạo Phòng QLKH và TSTC

                                                  Phòng A.211  

 

 

10h00

 

 

Thứ Sáu

(14/9)

08h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự Lê bế giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý cấp vụ

Học viện Hành chính Quốc gia

 

13h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng Chủ trì nghiệm thu đề tài NCKH.

                                                  Phòng A.207        

 

14h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự Hội thảo: “ Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục đại học tư”

Đại học Hòa Bình

 

8h00

 

 

11h30

Họp Ban sửa đổi Qui chế chi tiêu nội bộ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207    

Phòng Tổ chức cán bộ làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp về Đề án vị trí việc làm

Bộ Tư pháp

 

Thứ Bảy

(15/9)

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh hùng công tác tại Sơn La, Hòa Bình hết ngày 17/9

 

 

 

Tải lịch tuần tại đây