LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 17 ĐẾN NGÀY 21/9/2018

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(17/9)

08h00

Họp Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Đ/c Trần Kim Liễu, Trần Ngọc Định, Lê Đình Nghị, Nguyễn Văn Quang, Hoàng Ly Anh, Đỗ Quốc Tuấn và Nguyễn Thị Hường.

                                                  Phòng A.207 

 

14h00

Họp Ban sửa đổi Qui chế chi tiêu nội bộ..

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207    

 

16h00

Họp chuẩn bị Khai giảng Khóa 43.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Trưởng phòng HCTH, TCCB, ĐT, CTSV, Qtrị  ( mời Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh)

                                                  Phòng A.207 

Thứ Ba

(18/9)

08h00

 

Họp BTC Hội thảo cấp Trường: “Thanh niên khởi nghiệp - Các ưu đãi, rào cản pháp lý và hướng khắc phục”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.205    

   

14h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp, tuyển sinh các lớp Đại học Luật hình thức VLVH.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định.

                                                  Phòng A.207 

 

09h00

Họp BTC Hội thảo cấp Trường: “Nghiên cứu khoa học pháp lý trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.205

09h30

Tiếp xã giao Đoàn sinh viên, giảng viên Trường Luật, Đại học Nagoya Nhật Bản tham gia Khóa học mùa hè 2018 tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo. 12 sinh viên và 02 giảng viên Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản.

                                            Phòng A.207    

Thứ Tư

(19/9)

07h30

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự đại hội các cơ quan kiểm toán Tối cao Châu Á lần thứ XIV.

                                Trung tâm Hội nghị Quốc Gia     

                            

14h00

Phó HIệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự Lễ kỷ niệm Ngày thành lập và nhận huân chương của Viện Nhà nước và Pháp luật – HV Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ Năm

(20/9)

08h00

 

 

 

 

09h30

 

 

 

 

10h30

 

 

 

[HOÃN]Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các trường Đại học Cao đẳng.

Chủ trì: Phó Bí thư Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và Đ/c Trần Ngọc Định.

                                                  Phòng A.207    

Họp triển khai thỏa thuận hợp tác với Vện Khoa học Pháp lý.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

                                                     Phòng A. 207

 

 

Họp BTC Hội thảo cấp Trường: “Nghiên cứu khoa học pháp lý trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

   

14h00

 

 

 

16h00

Họp Đảng ủy Phiên thường kỳ tháng 9.

Chủ trì: Phó Bí thư Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Các Đảng ủy viên

                                                  Phòng A.207    

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Công ty nước sạch Đống Đa (mời đ/c Đỗ Quốc Tuấn, Trần Viết Vĩnh, Đặng Văn Long  Phòng Quản trị dự)

                                                                    Phòng A. 207   

14h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh công tác tại Lạng Sơn đến hết ngày 21/9/2018.

 

Thứ Sáu

(21/9)

08h00

Họp Ban sửa đổi Qui chế chi tiêu nội bộ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207    

 

14h00

Họp phối hợp công tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và đại diện Đoàn TNCSHCM Bộ Tư pháp.   

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

 

                                                 Phòng A.207

Tải lịch tuần tại đây