LỊCH CÔNG TÁCTUẦN TỪ NGÀY24 ĐẾN NGÀY 28/9/2018

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(24/9)

8h00

Họp về công tác tài chính đối với các lớp đại học luật hình thức VLVH

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo Khoa đào tạo tại chức, Trưởng phòng TCKT

Phòng A.207

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

  • Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ.
  • Phòng Đào tạo báo cáo về công tác chuẩn bị  lễ Khai giảng K43.
  • Phòng Quản trị báo cáo phương án lắp điều hòa các phòng học nhà B ( mời Trưởng Phòng Tài chính Kế toán dự)

                                               Phòng A.207

 

16h30

Lễ tổng kết Khóa học mùa hè sinh viên Đại học Nagoya Nhật.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Địa diện Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo

                                            Phòng A.207

 

11h00

Họp Hộ đồng năng bậc lương thường xuyên tháng 10 năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207

 

Thứ Ba

(25/9)

08h00

 

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ khối

TP: Các đồng chí Đảng Ủy viên. 

Phòng A.207

14h00

Làm việc với Tập đoàn CMC về công tác công nghệ thông tin

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

Phòng A.207

 

Thứ Tư

(26/9)

08h00

 

Họp Ban xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

13h30

 

 

 

14h00

 

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

Họp Hội đồng duyệt đề cương đề taì nghiên cứu khoa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h00

 

 

 

Thứ Năm

(27/9)

 

 

08h30

07h45

 

 

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

́

Hội thảo cấp Trường “Những vấn đề đương đại của Luật Môi trường Việt Nam và quốc tế”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Giấy mời, Kế hoạch Hội thảo và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm (đề nghị Lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch hội thảo)

Phòng A.402

 

Báo cáo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về công tác tổ chức Khai giảng K43

TP: Phó Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng, Trưởng phòng Đào tạo, Hành chính – Tổng hợp

Bộ Tư pháp

Làm việc  với Học viện Cảnh sát nhân dân. 

TP: PHT Trần Quang Huy, PHT Chu Mạnh Hùng; Lãnh đạo Phòng Đào tạo, trưởng phòng HCTH, (Đ/c Trần Lệ Trinh - Thư  ký)

                                Địa điểm Học viện Cảnh sát Nhân dân

13h30

 

 

 

 

Tọa đàm về giảng dạy môn học” Xây dựng và áp dụng án lệ” trong chương trình đào tạo luật.

Thành phần: Theo Giấy mời và các giảng viên quan tâm.

                                                  Phòng A.402

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

(28/9)

08h00

[HOÃN] Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, đ/c Lê Đình Nghị - Trưởng Phòng Đào tạo dự họp về tuyển sinh tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

14h00

 

 

 

 

15h00

Họp Hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu - Chủ tịch Công Đoàn Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Trường, Bí thư Đoàn TNCS Trường

Phòng A.207

 

Họp Đảng uỷ (đề nghị các đ/c đảng ủy viên tham dự đầy đủ)

Chủ trì: PBT Phụ trách Chu Mạnh Hùng

TP: các đảng uỷ viên

Phòng A.207

 

8h00

 

 

08h00

 

 

 

 

[HOÃN] Họp Ban xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc  với Đại học Hà Nội.

TP: Trưởng Phòng Đào tạo, lãnh đạo BM Ngoại ngữ (đ/c Phạm Hoài Điệp thư ký)

Địa điểm: Đại Học Hà Nôi

 

 

Chủ nhật:

9h00: Khai giảng khóa 43; vb2 khóa 17

Địa điểm: A403

TP: Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; giáo viên chủ nhiệm; cố vấn học tập và cán bộ quản lý khóa đào tạo; công tác sinh viên;các khoa quản lý; và theo Giấy mời