LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 05/10/2018

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(01/10)

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy dự Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ tuần lễ pháp luật Đức tại Việt Nam (ngày 01 và 02/10/2018)

 

14h00

 

 

16h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng tham dự Hội đồng luận án Nghiên cứu sinh

PhòngA.402

 

Phó Hiệu  trưởng PT Trần Quang Huy, PHT Chu Mạnh Hùng, đ/c Trần Ngọc Định, Trần Kim Liễu, Lê Đình Nghị họp Tại Bộ Tư pháp.

                                             Hội trường Bộ Tư pháp 

9h00

Tiếp xã giao đoàn giảng viên và sinh viên Đại học Newcastle, Úc

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

  • Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế

                                                  Phòng A.207 

 

Thứ Ba

(02/10)

08h00

 

Họp Ban xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

17h00

Lễ Tổng kết Khoá học mùa hè cho sinh viên Đại học Đại học Newcastle, Úc

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

  • Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế

                                              Phòng A.207    

Thứ Tư

(03/10)

10h00

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng tham dự thẩm định Đề tài khoa học cấp Bộ

Đại học KHXH và Nhân văn

14h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ Nhà ăn – Căng tin.

TP: Trưởng phòng Quản trị, Tài chính  Kế toán: Đại diện Công đoàn Trường.

                                                  Phòng A.205

15h00

 

 

15h30

 

 Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính.

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Quản trị, Tài chính  Kế toán, Tổ chức cán bộ, Hành chính Tổng hợp.

                                                  Phòng A.205

Họp chuẩn bị cho Hội thao Dân quân tự vệ năm 2018.

Chủ trì: Chỉ huy trưởng – PHT Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                    Phòng A.205

14h00

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

GS. Daeubleur, CHLB Đức Giảng bài cho sinh viên K41, 42 của Trường Đại học Luật Hà Nội và một số sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa tiếng Đức, Trường Đại học Hà Nội về chủ đề “Tổng quan hệ thống pháp luật lao động của CHLB Đức” trong khuôn khổ “Những ngày pháp luật Việt - Đức” năm 2018 (khoảng 80 sinh viên).

                                                   Phòng A.402    

Họp về công tác chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Mời PHT Vũ Thị Lan Anh, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Bộ môn Ngoại ngữ, Trưởng các tổ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung; Đại điện lãnh đạo: TTĐBCLĐT, Thanh tra Đào tạo, Phòng Quản trị , Phòng CTSV, TCKT, HCTH, Giám đốc TTCNTT ( Phạm Hoài Điệp thư ký)

                                                              Phòng A.207 

 

Thứ Năm

(04/10)

08h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207 

 

14h00

 

 

 

14h00

 

 

 

 

17h15

[HOÃN]Họp Đảng ủy thường kỳ

Chủ trì: Phó Bí thư PT Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: các đảng ủy viên

Phòng A.207

 

Họp Ban Giám hiệu

- Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo

- Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo

- Giao ban công việc

Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy dự họp về Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam

Phòng họp số 2 - BTP

08h30

Mở  thầu gói thầu Kiểm toán công trình

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: TP Quản trị, TC-KT, tư vấn đấu thầu, các nhà thầu tham gia dự thầu

                                            Phòng A.401    

09h30

 

 

 

 

09h30

 

Họp Ban điều hành chương trình CLC.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                                Phòng A.207 

 

Mở  thầu gói thầu Mua sắm máy chủ năm 2018

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: TP Quản trị, TC-KT, tư vấn đấu thầu, các nhà thầu tham gia dự thầu

                                            Phòng A.401    

Thứ Sáu

(05/10)

08h00

Họp giao ban công tác Quý III/2018

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Cán bộ chủ chốt

Phòng A.402

14h00

 

 

 

 

 

 

 

15h30

 

 

Giao ban các nhà thầu xây dựng quí 3 /2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng; Trưởng phòng Quản trị, Tài chính kế toán; đại diện các đơn vị tư vấn; đại diện các nhà thầu XD.

                                                  Phòng A.207 

 

Họp Nhóm hoàn thiện Đề án thành lập phân hiệu

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: PHT Chu Mạnh Hùng, các đồng chí: Lê Đình Nghị, Nguyễn Triều Dương, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Thu Hường, Đỗ Quốc Tuấn, Trần Kim Liễu, Vũ Văn Cương, Phạm Văn Hạnh, Trần Ngọc Định, Trương Đình Ninh, Nguyễn Thị Thùy Dung (Thư ký)

Phòng A.207

 

Ghi chú: 13h30 Thứ Bảy ngày  06/10/2018 Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng đi dự Hội Nghị của Đảng ủy  Khối.  

Địa điểm: Đại học Kinh tế Quốc dân  

Tải lịch tuần tại đây