LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 08 ĐẾN NGÀY 12/10/2018

(Lịch cập nhật lúc 12h00 Chủ nhật, ngày 7/10/2018)

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(08/10)

8h00

Họp Ban xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

 

14h00

Ban Giám hiệu dự họp Giao ban cấp vụ.

                                                      Bộ Tư pháp

 

9h30

Họp Ban tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề cho sinh viên khóa 43

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định, mời các cố vấn học tập khóa 43 cùng dự

Phòng A.402

 

 

 

Thứ Ba

(09/10)

 

 

 

 

14h00

Họp về triển khai thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Tài chính Kế toán, Công tác sinh viên, Trung tâm CNTT (đ/c Trần Minh Phượng Phòng TCKT)

Phòng A.207

 

 

8h15

Tọa đàm về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)   

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: GV Bộ môn LLĐ, các GV trong trường quan tâm và theo Giấy mời

Phòng A.207

 

 

11h30

Tiếp Đoàn lãnh đạo Tổ chức Global Bridges (Cây cầu Thế giới), CHLB Đức do TS. Hans Albrecht, chủ tịch Global Bridges, chủ tịch tập đoàn Nordwind Capital dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Đại diện lãnh đạo Ban Giám hiệu

TP: Lãnh đạo phòng HTQT; Đại diện lãnh đạo Khoa Đào tạo Sau đại học, Phòng Đào tạo, Phòng QLKH&TSTC, đ/c Tô Văn Hòa, Nguyễn Kim Ngân, Vũ Thị Hải Yến (PLDS), Nguyễn Quang Tuyến, mời Thầy Trần Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Phương (Khoa PLKT)

Phòng A.402

 

15h30

Họp về triển khai viết giáo trình

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

Thứ Tư

(10/10)

 

 

 

08h00

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ Nhà ăn – Căng tin.

TP: Trưởng phòng Quản trị, Tài chính  Kế toán: Đại diện Công đoàn Trường.

                                                  Phòng A.207 

14h00

 

 

 

 

15h00

 

17h00

 

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.402

 

Họp Đảng ủy thường kỳ

Chủ trì: Phó Bí thư PT Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

 

Họp đoàn công tác TP Hồ Chí Minh

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

 

08h00

[HOÃN]Họp Ban sửa đổi quy chế đào tạo trình độ đại học

Chủ trì: Phó hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy TP: Theo quyết định.

                                                Phòng A.205   

 

09h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Phát huy vai trò của lao động nữ trong tiến trình xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm quốc gia đào tạo cán bộ về pháp luật”
- Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng
- Thành phần: Theo Quyết định
                                                                          Phòng A.207

 

11h00

Tiếp Trưởng Đại diện Viện FES tại Việt Nam.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh; Lãnh đạo phòng HTQT; Đại diện lãnh đạo Khoa Đào tạo Sau đại học, Phòng Đào tạo, Phòng QLKH&TSTC

                                                       Phòng A.207 

 

 

 

Thứ Năm

(11/10)

7h30

 

08h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự Khai giảng năm học mới Học viện cảnh sát nhân dân

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự học tại Đảng Ủy Khối (đến hết ngày 11/10/2018)

14h00

[HOÃN]Họp Ban ISO

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

08h00

[HOÃN]Họp Ban điều hành Chương trình CLC.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                          Phòng A.207 

 

14h00

 

 

 

 

16h00

Họp Ban rà soát, sửa đổi Quy định về đào tạo Tiến sĩ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

 

Họp về tuần lễ giáo dục công dân cho sinh viên Khóa 43

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: đ/c Trần Kim Liễu, Nguyễn Thu Thủy, Vũ Phương Đông, Nguyễn Sơn Tùng - Bí thư Đoàn TNCS, các cố vấn học tập khóa 43

Phòng A.402

 

Thứ Sáu

(12/10)

09h30

Tiếp  Đoàn giáo sư Trường Đại học Deakin, Úc để thảo luận về khả năng hợp tác giữa hai Trường trong thời gian tới, đồng thời trao đổi về việc cấp học bổng thạc sĩ và tiến sĩ cho giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội tại Trường Đại học Deakin

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo phòng HTQT; Đại diện lãnh đạo Khoa Đào tạo Sau đại học, Phòng Đào tạo, Phòng QLKH&TSTC

Phòng A.211

 

 

14h00

Họp tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2018.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định.

                                                       Phòng A.207

 

15h00

 

 

15h30

 

 

 

 

 

 

 

 

15h30

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dựLễ Khởi động Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (Dự án EU JULE)
Tại Bộ Tư pháp

 

[HOÃN] Họp Tin học hóa Khoa Sau đại học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: mời Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng , Trung tâm Công nghệ thông tin, Khoa Sau đại học; Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên

Phòng A.207

 

Phó hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng chủ trì đón tiếp Cựu sinh viên Khóa 19.

TP: Đại diện lãnh đạo: Các Khoa chuyên môn, Khoa Lý luận Chính trị, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ, Khoa Sau đại học, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Phòng A.402

 

 

08h00

 

 

 

08h30

 

 

 

[HOÃN]Họp Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy

Chủ trì: Phó hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định.

Phòng A.207

[HOÃN]Họp triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

 

 

14h00 Thứ Sáu, Ngày 12/10: Tiếp Cựu sinh viên Khóa 19

Chủ trì: Đại diện Ban Giám hiệu

TP: Ban tiếp đón cựu sinh viên (theo Quyết định)

Địa điểm: A402

Tải lịch tuần tại đây