LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 15 ĐẾN NGÀY 19/10/2018

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(15/10)

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh công tác tại TP HCM (đến hết ngày 15/10)

14h30

Mở đề xuất tài chính gói thầu Kiểm toán công trình.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng Phòng TCKT, Quản trị; Tư vấn quản lý dự án; Các nhà thầu đạt đề xuất kỹ thuật; Tư vấn đấu thầu.

Phòng A.207

 

 

8h00

 Họp triển khai Lễ phát động Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

9h00

Họp về công tác tài chính các hệ đào tạo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo: Khoa đào tạo SĐH, Khoa ĐTTC, Phòng Đào tạo; Trưởng phòng Tài chính – Kế toán đ/c Nguyễn Hồng Nhung Khoa ĐTTC, Trần Minh Phượng Phòng TCKT.

                                                  Phòng A.207 

 

 

15h00

Họp Ban xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

 

10h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với toàn thể viên chức Khoa Pháp luật thương mại quốc tế (mời đ/c Trần Ngọc Định cùng dự)

Phòng A.207

 

Thứ Ba

(16/10)

07h30

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự Hội thảo tại Học viện Tòa án.

15h30

Họp Đảng ủy

Chủ trì: Phó Bí thư phụ trách Chu Mạnh Hùng

TP: Các đảng ủy viên

Phòng A.207

 

 

08h00

 

 

 

 

 

 

Họp tổng kết Lớp đào tạo tiếng Anh pháp lý tại BUV.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB, Bộ môn Ngoại ngữ, Toàn thể học viên lớp TAPL, Trưởng phòng TCKT

Phòng A.207

 

 

 

16h30

Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Chu Mạnh Hùng làm việc với Chi ủy Khoa Pháp luật Hình sự, toàn thể viên chức Phòng CTSV- Bộ môn GDTC (mời đ/c Trần Ngọc Định cùng dự)

Phòng A.207

 

10h00 

 

 

 

 

 

10h30

 

 

 

 

Tiếp đoàn kiểm tra PCCC.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đ/c Đỗ Quốc Tuấn, Trần Viết Vĩnh, Phan Huy Long.

                                                                        Phòng A.205

 

Phó HIệu trưởng Vũ Thị Lan Anh nghe báo cáo về công tác hợp tác quốc tế:

- Chuẩn bị cho buổi giới thiệu môn học Tư pháp cho người chưa thành niên (Khoa Pháp luật hình sự và Phòng HTQT báo cáo, đ/c Phan Lan Hương tham dự)

- Chuẩn bị chương trình hợp tác với Đại học Indiana (Hoa Kỳ) (đ/c Nguyễn Văn Quang, Phan Lan Hương, Nguyễn Quang Huy – Khoa PLKT tham dự)

Phòng A.207

 

 

15h30

Họp Hội đồng xét miễn - giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa 40, 41, 42.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra ĐT; Giám đóc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên

                                                              Phòng A.207 

 

 

 

 

Thứ Tư

(17/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

Hội thảo “ Phát huy vai trò của lao động nữ trong tiến trình xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm Quốc gia về đào tạo cán bộ pháp luật”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Giấy mời, Kế hoạch Hội thảo và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm (đề nghị Lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch hội thảo)Theo Giấy mời..

                                                  Phòng A.402 

14h00

 

 

 

 

Họp Giao ban Ban Giám hiệu..

  • Phòng Tổ chức Cán Bộ báo cáo về công tác TCCB..

                                                       Phòng A.207

 

16h00

Họp Ban sửa đổi quy chế đào tạo trình độ đại học.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định.

                                                Phòng A.207

 

9h00

Giới thiệu môn học Tư pháp cho người chưa thành niên

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện UNICEF, Ban điều hành Dự án, các giảng viên nòng cốt Dự án và các sinh viên quan tâm

Phòng A.207

 

Thứ Năm

(18/10)

08h00

 

 

 

08h00

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng  đi công tác Pleiku đến hết Thứ Bảy (20/10/2018)

Họp Hội đồng xét miễn - giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa 40, 41, 42.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra ĐT; Giám đóc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên

                                                              Phòng A.401

 

14h00

 

 

 

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

 

 

15h00

 

 

Họp Hội đồng Khoa học Đào tạo về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                              Phòng A.402 

 

Tập huấn cố vấn học tập Khóa 43

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP:  Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, CTSV, Trung tâm CNTT, Phòng TCCB; Đại diện Lãnh đạo: các khoa chuyên môn, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Giáo dục thể chất, Viện Luật so sánh; cố vấn học tập K43, cán bộ quản lý khóa 43 của Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, trợ lý quản lý K43 của các Khóa, chuyên viên kế hoạch của Phòng Đào tạo

 

Phòng A.402

Họp về triển khai giảng dạy khóa 1 môn Tư pháp đối với người chưa thành niên

Chủ trì: Phó Hiệu trường Vũ Thị Lan Anh

TP: các giảng viên nòng cốt môn học, Trưởng phòng HTQT

Phòng A.207

 

8h00

Họp về tin học hóa hoạt động đào tạo sau đại học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Giám đốc Trung tâm CNTT, Lãnh đạo và các chuyên viên khoa Đào tạo sau đại học

Phòng A.207

 

08h30

 

 

 

10h00

Hội thảo cấp Trường “Quản trị đại học tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam”

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Giấy mời, Kế hoạch Hội thảo và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm (đề nghị Lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch hội thảo)

                                                  Phòng A.402 

Họp với DAAD

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng HTQT, Đào tạo

Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(19/10)

08h00

Họp nhóm xây dựng Chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                       Phòng A.207

14h00

(Hoãn) Họp Ban ISO

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

Tải lịch tuần tại đây

 

ãn