LỊCH CÔNG TÁCTUẦN TỪ NGÀY22 ĐẾN NGÀY 26/10/2018

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(22/10)

09h00

Tiếp Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) để thảo luận khả năng hợp tác giữa hai Bên trong thời gian tới.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng  Vũ Thị Lan Anh, Lãnh đạo Phòng HTQT, HCTH, Đại diện lãnh đạo Khoa HCNN, Lãnh đạo Bộ môn xây dựng văn bản pháp luật.

Phòng A.211

14h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự họp về sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch

Bộ Tư pháp

 

 

 

16h30

 Gặp mặt Đoàn tham dự Vòng Chung khảo và Lễ trao Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018 tại Huế.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

 TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí; Đại diện lãnh đạo Khoa Pháp luật kinh tế, Khoa Pháp luật dân sự, Khoa Pháp luật quốc tế, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế; Đại diện Đoàn thanh niên; Đoàn tham dự Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018 tại Huế; Chuyên viên Đào Ánh Vân, Phan Thị Phương Thanh

                                                       Phòng A.207

 

Thứ Ba

(23/10)

08h30

Hội nghị góp ý Dự thảo nghị quyết chuyên đề của Ban Cán sự Đảng BTP về Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Giấy mời, Ban Giám hiệu, nhóm xây dựng Dự thảo Nghị quyết

Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng nâng lương thường xuyên tháng 10/2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                              Phòng A.207

 

 

10h00

Họp Ban điều hành Chương trình CLC.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                          Phòng A.207

 

10h00

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.401

 

14h00

 

 

 

 

 

 

15h00

Lễ phát động Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn, Tổ bộ môn thuộc khoa,  Viện Luật so sánh, Bộ môn Ngoại ngữ, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và theo Giấy mời.

                                                  Phòng A.403

 

Họp Ban Giám hiệu

- Phòng TCCB báo cáo về công tác cán bộ

- Phòng HCTH báo cáo về tình hình thực hiện KH công tác 2018 (mời Trưởng: Phòng TCCB, Đào tạo, CTSV, QLKH, Tài chính, Trung tâm ĐBCL, Khoa Đào tạo sau đại học cùng dự)

- Bộ môn Ngoại ngữ báo cáo về Đề án ngoại ngữ 2020

Phòng A.207

 

Thứ Tư

(24/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h30

 

 

 

 

 

 

 

Hội thảo cấp Trường “Cơ sở khoa học của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Giấy mời, Kế hoạch Hội thảo và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm (đề nghị Lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch hội thảo)

                                                            Phòng A.402

 

14h00

 

 

 

 

Họp Ban sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

09h00

Đồng chí  Chu Mạnh Hùng - Phó Bí thư PT dự Hội Nghị tại Đảng ủy Khối.

                                        Số 219 Trần Phú Hà Đông                                                  

 

Thứ Năm

(25/10)

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy dự Hội nghị hiệu trưởng tại Trung Quốc (đến hết ngày 29/10/2018)

 

14h00

Họp về số hóa tài liệu Thư viện.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Các khoa chuyên môm, Phòng QLKH&TSTC, Trung tâm ĐBCLĐT, Phòng TCKT. Mời PGS>TS Vũ Thị Hải Yến ( Khoa PL Dân sự) rung tâm TTTV chuẩn bị.

                                              Phòng A.207

 

 

8h00

Đồng chí  Chu Mạnh Hùng - Phó Bí thư PT , Vũ Phương Đông – Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy dự Hội Nghị tại Đảng ủy Khối.

       Hội trường lơn, Đại học Giao thông Vận tải số 03 Cầy Giấy, Đống Đa Hà Nội                                                 

 

 

08h30

 

 

 

 

 

09h30

Hội thảo cấp Trường “Quyền nhân thân của cá nhân trong pháp luật dân sự - Những vướng mắc bất cập và giải pháp hoàn thiện”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Giấy mời, Kế hoạch Hội thảo và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm (đề nghị Lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch hội thảo)

                                                  Phòng A.402

Phó Hiệu  trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Phòng QLKH&TSTC.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Toàn thể cán bộ, chuyên viên Phòng QLKH & TSTC, mời đại diện lãnh đạo Phòng TCCB. 

Phòng A.207

 

14h00

Tập huấn công nghệ thông tin: xử lý kỹ thuật trên phần mềm CMC

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB, toàn thể viên chức Khoa đào tạo sau đại học, Khoa Đào tạo tại chức, Phòng CTSV, Trung tâm CNTT

Phòng A.402

 

Thứ Sáu

(26/10)

8h00

 

 

 

11h00

Họp Ban sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng công tác tại Huế (đến hết ngày 28/10/2018)

14h00

 

 

Tải lịch tuần tại đây