LỊCH CÔNG TÁCTUẦN TỪ NGÀY29/10 ĐẾN NGÀY 02/11/2018

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(29/10)

09h00

 

14h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với toàn thể Cán bộ, viên chức Trạm y tế

Phòng A.207

15h30

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với toàn thể Cán bộ, viên chức Trung tâm Tư vấn pháp luật

Phòng A.207

Thứ Ba

(30/10)

08h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với toàn thể Cán bộ, viên chức Phòng Hợp tác Quốc tế.

                                                       Phòng A.207

14h00

 

 

 

 

 

16h00

Giao ban các nhà thầu.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng: Quản trị, Tài chính kế toán, Kỹ sư XD; đại diện các đơn vị tư vấn; đại diện các nhà thầu xây lắp.

                                                       Phòng A.205

Họp về xây dựng đề xuất sáng kiến tư pháp

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP:: đ/c Tô Văn Hòa, Phan Lan Hương, Nguyễn Thị Lan (Bộ môn HNGĐ), Vũ Văn Cương, Đỗ Ngân Binh

Phòng A.205

Thứ Tư

(31/10)

 

08h00

 

 

Họp ban điều hành chương trình CLC

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h00

 

Họp Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

9h30

Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp các lớp hệ VLVH

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyêt định

Phòng A.207

Thứ Năm

(01/11)

08h30

Báo cáo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về nhiệm vụ trọng tâm cuối năm của Trường Đại học Luật Hà Nội (Trường Đại Học Luật Hà Nội chuẩn bị, Vụ Tổ chức Cán bộ cùng dự)

                                  Phòng Làm việc Thứ trưởng

14h00

 

 

 

 

 

14h00

 

 

Hội nghị triển khai công tác Công nghệ thông tin năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Giám hiệu; đại diện Đảng ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị, Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Bộ môn thuộc Trường; Trung tâm Công nghệ Thông tin; 01 chuyên viên phụ trách CNTT tại các đơn vị.

                                                  Phòng A.402

Họp Ban sửa đổi quy chế đào tạo trình độ đại học chính qui..

Chủ trì: Phó hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định.

                                                Phòng A.205

 

8h00

Hội thảo khoa học cấp Trường “Hoạt động khởi nghiệp – những khía cạnh pháp lý”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Giấy mời, Kế hoạch tổ chức hội thảo và các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm (Lãnh đạo đơn vị cử viên chức tham gia đầy đủ theo kế hoạch)

Phòng A.402                                               

 

Thứ Sáu

(02/011)

08h00

 

 

 

 

 

8h30

Họp về việc rà soát , bổ sung học liệu của các chương trình đào tạo

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Các khoa chuyên môn, Bộ môn Ngoại ngữ, Viện Luật So sánh, Khoa Sau đại học, Trung tâm Tư vấn PL, Phòng QLKH&TSTC, Trung tâm ĐBCLĐT; Đại diện lãnh đạo các bộ môn, Trung tâm TTTV chuẩn bị.

                                                                Phòng A.401

 

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn theo phương pháp tích cực: phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội; công tác tổ chức; công tác tài chính, công tác kiểm tra công đoàn

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trường

TP: báo cáo viên, Ban chấp hành Công đoàn Trường, các đồng chí công đoàn viên các trường thuộc cụm 2 và khách mời

Phòng A.402

 

14h00

Họp Ban biên tập Website.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban biên tập Website (mời đ/c Trần Ngọc Định tham dự)

                                                  Phòng A.401

14h00

Tập huấn áp dụng những quy định mới về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo các Khoa, các Bộ môn tham gia đào tạo trình độ thạc sỹ và các viên chức Khoa Đào tạo Sau đại học

                                                       Phòng A.207

Ghi chú: Khóa học tập huấn dạy học tiếp cận năng lực cho giảng viên của Trường từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2018.

Sáng từ 08h00, chiều từ 14h00

TP: Theo Quyết định

Địa điểm: Phòng A402

Tải lịch tuần tại đây