LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 07/12/2018

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(03/12)

08h00

 Họp Hội nghị đóng góp ý kiến đánh giá công chức đối với thành viên Ban Giám hiệu. 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường.

                                                       Phòng A.402

13h30

Họp Đảng ủy cho ý kiến về đánh giá công chức đối với thành viên Ban Giám hiệu.

Chủ trì: Đ/c Chu Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy PT

Thành phần: các Đảng ủy viên.

                                                  Phòng A.207 

 

15h00

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về một số quy định, quy chế nội bộ về công tác cán bộ:

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo, chuyên viên Phòng TCCB. 

Họp Ban Giám hiệu về đánh giá công chức, viên chức, người lao động năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ

                                                      Phòng A.207 

 

 

09h15

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Trung tâm Hoa ngữ, Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo, Đài Loan.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

  •  Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo, Tổ bộ môn ngoại ngữ.

                                                     Phòng A.211

 

10h00

 Hội nghị công tác Đảng triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2018

Chủ trì: Đ/c Chu Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy PT

TP: Các Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ

                                     Phòng A.402

 

Thứ Ba

(04/12)

08h00

 

 

 

 

9h00

 

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

 

Họp BCH Công đoàn Trường

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn

TP: theo Quyết định

Phòng A.402

14h00

 

 

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

 

Thứ Tư

(05/12)

08h30

 

 

10h00

 

 

Phó Hiệu trưởng Phụ trách, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, các Phó Hiệu trưởng, trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy dự Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết TW 8 khóa XII

Hội trường tầng 1 nhà A1, Đại học Hà Nội

Ban Giám hiệu làm việc với Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ.

                                                               Phòng A. 207

 

 

14h00

 

 

 

 

14h00

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh họp Hội đồng tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước.

                                            Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(06/12)

08h00

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy dự Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 11.

                              Hội trường đa năng Bộ Tư pháp

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về một số quy định, quy chế nội bộ về công tác cán bộ và vấn đề chi trả vượt giờ đối với giảng viên

                                                     Phòng A.207

 

08h00

 

 

 

08h00

 

 

 

 

09h30

 

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

Họp các giảng viên chuyên ngành luật giảng dạy Tiếng Anh pháp lý nâng cao

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Tp: lãnh đạo Phòng Đào tạo; Bộ môn Ngoại ngữ, các giảng viên giảng dạy

Phòng A401

Họp về giảng dạy tiếng anh nâng cao cho sinh viên lớp chất lượng cao

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Tp: Lãnh đạo Bộ môn Ngoại ngữ; giảng viên Tổ Tiếng Anh; Đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo

Phòng A401

 

Thứ Sáu

(07/12)

08h00

Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Qui chế chi tiêu nội

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Toàn thể Công chức, Viên chức và người lao động

                                                  Phòng A.403 

 

14h00

Họp Giao ban thủ Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị ( trưởng vắng cử Phó đi thay)

                                                      Phòng A.402

 

 

Tải lịch tuần tại đây