LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10 ĐẾN NGÀY 14/12/2018

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(10/12)

08h30

 

 

8h00

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy làm việc với Phòng Đào tạo

Phòng A.207

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với chi bộ Khoa Pháp luật quốc tế

14h00

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy làm việc với Khoa Pháp luật kinh tế

Phòng A.402

 

15h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng tham dự Buổi làm việc với Bộ trưởng BTP Lào và đón nhận Huân chương lao động của Nhà nước Lào

Bộ Tư pháp

Thứ Ba

(11/12)

08h00

 

Họp Đảng ủy cho ý kiến về thành lập phân hiệu Trường tại Đắk Lắc.

Chủ trì: Đ/c Chu Mạnh Hùng, Phó Bí thư PT  Đảng ủy

Thành phần: Các Đảng ủy viên.

                                                  Phòng A.207 

 

 

16h00

 

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

                                          Phòng A.207

Thứ Tư

(12/12)

08h00

 

 Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy dự Hội thảo quốc tế do Viện KAS (Tây Đức) tổ chức tại Hồng Công (từ 12 – 15/12/2018)

 

14h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 11.

                              Hội trường đa năng Bộ Tư pháp

8h00

Họp Hội đồng thi đua – khen thưởng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Năm

(13/12)

08h00

 

Họp Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

Thứ Sáu

(14/12)

08h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 11.

                              Hội trường đa năng Bộ Tư pháp

14h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng, đ/c Trần Kim Liễu dự Tổng kết thi đua Cụm thi đua số II, Bộ Tư pháp

Tải lịch tuần tại đây