LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 17 ĐẾN NGÀY 21/12/2018

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(17/12)

08h00

Phó Hiệu trưởng  Chu Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán  Nguyễn Thu Hường họp về dự toán ngân sách năm 2019 tại bộ Tư pháp.

 

14h00

Họp Ban xây dựng Báo cáo đào tạo mã nghành Luật TMQT.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

 

08h00

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy tiếp viên chức, người lao động tại Phòng A.208

 

14h00

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy làm chủ tịch Hội đồng chấm luận văn K24

 

Thứ Ba

(18/12)

08h00

 

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

  • Phòng Đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu

Phòng A.207 

14h00

 

 

 

14h00

(Hoãn)Lễ trao chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: các giảng viên tham gia khóa học; Phòng Tổ chức cán bộ.

                                                      Phòng A.402

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự họp tại Bộ Tư pháp về Dự án cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội.

                                                  Hội trường A Bộ Tư pháp

 

 

 

 

15h00

 

 

17h00

 

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy làm chủ tịch Hội đồng chấm luận văn K24

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy chủ trì nghiệm thu đề tài của TS Lê Đình Nghị (Phòng A.401) 

 

 

 

Thứ Tư

(19/12)

08h00

 

Họp Đảng ủy về đánh giá phân loại đảng viên, Chi bộ.

Chủ trì: Đ/c Chu Mạnh Hùng, Phó Bí thư  Đảng ủy PT

Thành phần: Các Đảng ủy viên.

                                                  Phòng A.207 

14h00

Họp Đảng ủy về đánh giá phân loại đảng viên, Chi bộ.

Chủ trì: Đ/c Chu Mạnh Hùng, Phó Bí thư  Đảng ủy PT

Thành phần: Các Đảng ủy viên.

                                                  Phòng A.207 

 

Thứ Năm

(20/12)

 

 

 

08h00

 

 

 

08h00

 

 

 

[HOÃN] Họp liên tịch Ban Giám hiệu - Thường vụ Công đoàn về Qui chế chi tiêu nội bộ (mời Ban sửa đổi qui chế chi tiêu nội bộ tham dự).

                                                     Phòng A.207 

Tọa đàm tư pháp đối với người chưa thành niên.

Chủ chì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo : Phòng HTQT, Khoa PL Hình sự; giảng viên giảng dạy và giảng viên nguồn môn học tư pháp đối với người chưa thành niên và theo Giấy mời.

                                                               Tầng 3 Nhà  F

14h00

 

 

 

14h00

 

 

( Hoãn) Họp Ban điều hành CLC .

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                      Phòng A.207 

Lễ trao chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: các giảng viên tham gia khóa học; Phòng Tổ chức cán bộ.

                                                      Phòng A.402

 

16h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp Đại học Luật hình thức VLVH.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                      Phòng A.207 

 

10h00

Tiếp GS. Nguyễn Xuân Thảo - Giám đốc Trung tâm sở hữu trí tuệđể thảo luận về khả năng hợp tác chương trình thạc sĩ luật Sở hữu trí tuệ và Công nghệ thông tin giữa hai Trường trong thời gian tới.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP:Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế, Đại diện Lãnh đạo Phòng QLKH và TSTC, Đại diện Lãnh đạo Khoa Pháp luật Dân sự, Đại diện Lãnh đạo Khoa Đào tạo sau đại học.

                                                  Phòng A.207

 

09h30

GS. Steven David, Trường Luật McKinney, Đại học Indiana, Hoa Kỳ thuyết trình với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội về chủ đề: “Tòa án Tối cao bang Indiana và các loại vụ việc được xét xử tại Tòa hàng năm” bằng tiếng Anh.

TP: 40 Giảng viên và sinh viên khoa Pháp luật hình sự, 10 sinh viên lớp chất lượng cao; 10 sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh;10 sinh viên Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế; Giảng viên và sinh viên quan tâm đến chủ đề trên.

                                                           Phòng A.402

 

Thứ Sáu

(21/12)

08h00

 

 

 

 

08h00

 

 

09h30

 

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng; đ/c Trần Ngọc Định Trưởng Phòng TCCB, đ/c Trần Kim Liễu Trưởng Phòng HCTH báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị quyết phát triển Trường.

                                                                     Bộ Tư pháp

 

 

(Hoãn) Họp liên tịch Ban Giám hiệu - Thường vụ Công đoàn về Qui chế chi tiêu nội bộ (mời Ban sửa đổi qui chế chi tiêu nội bộ tham dự).

                                                     Phòng A.207

 (Hoãn)Họp Đảng ủy..

  • Cho ý kiến về Qui chế chi tiêu nội bộ
  • Công tác đảng vụ

                                                  Phòng A.207 

14h00

 

 

 

14h00

 

 

 

 

15h30

 

(Hoãn) Họp Ban rà soát công bố chuẩn đầu ra .

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                      Phòng A.207 

Họp liên tịch Ban Giám hiệu - Thường vụ Công đoàn về Qui chế chi tiêu nội bộ (mời Ban sửa đổi qui chế chi tiêu nội bộ tham dự).

                                                     Phòng A.207

 

Họp Đảng ủy..

  • Cho ý kiến về Qui chế chi tiêu nội bộ
  • Công tác đảng vụ

                                                  Phòng A.207 

 

08h30

 

 

11h00

 

 

Mít tinh tổng kết công tác Hội cựu chiến binh năm 2018.

TP: Toàn thể Hội viên và khách mời (các đ/c CCB mặc trang phục hội và đeo huy hiệu)

                                                        Phòng A.402

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                        Phòng A402

 

 

Tải lịch tuần tại đây