LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 07  ĐẾN NGÀY 11/01/2019

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

07/01)

08h00

 

 

14h00

 

Phó Bí thư PT Chu Mạnh Hùng dự lễ kết nạp đảng viên mới.

Thứ Ba

(08/01)

08h00

 

Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính và tương đương  dự  Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2019.

                          Trung tâm Hội nghị quốc tế

 

14h00

 

 

Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính và tương đương  dự  Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2019.

                          Trung tâm Hội nghị quốc tế

 

14h00

Lễ mittinh kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và trao giải sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ và EUREKA năm 2018.

TP: Ban giam hiệu, Đại diện lãnh đạo các đơn vị giảng dạy, phòng Đào tạo, Phòng công tác sinh viên, Phòng Quản lý khoa học và Trị sự tạp chí, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các sinh viên và giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ và EUREKA năm 2018 và theo giấy mời.

                                          Phòng A.403

Thứ Tư

(09/01)

08h00

 

 

14h00

 

Họp về chi giảng dạy cho CLC. 
Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng
TP: Lãnh đạo: Phòng ĐT, Phòng TCKT, Phòng TCCB (đ/c Trần Lệ Trinh thư ký)

                                                          Phòng A.207

Thứ Năm

(`10/01)

 

08h00

 

 

 

Lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp Ủy; Công tác đảng vụ

Chủ trì: Đ/c Chu Mạnh Hùng- phó Bí thư phụ trách

TP: các đảng ủy viên

                                                        Phòng A.207

14h00

 

Họp Ban biên soạn sách kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

                                                               Phòng A.207

Thứ Sáu

(11/01)

08h00

 

 

 

 

08h00

 

 

 

Họp bình xét thi đua nữ công năm 2018.

TP: Ban nữ công Trường, Tổ trưởng các tổ nữ công

( Trưởng vắng cử Phó thay hoặc ủy viên đi thay)

                                                         Phòng A.207

 

Họp về tổ chức Tọa đàm.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đ/c Nguyễn Quang Tuyến, Vũ Phương Đông, Nguyễn Sơn Tùng, Hoàng Ngọc Hưng

                                                               Phòng A.205

 

14h00

 

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo đối với bà Nguyễn Quỳnh Trang.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định số 55/QĐ-ĐHLHN ngày 07/01/2019.

                                                                Phòng A.207

Tải lịch tuần tại đây