LỊCH TUẦN TỪ 26 ĐẾN 30/12/2016

 

Sáng

Chiều

Thứ Hai

26/12

09h30

Chúc mừng và làm việc với TS. Nguyễn Hồng Thao (thành viên Ủy ban luật quốc tế của Liên hợp quốc).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo Khoa Pháp luật quốc tế, Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa Pháp luật quốc tế; lãnh đạo Khoa Pháp luật thương mại quốc tế; đại diện lãnh đạo phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí (Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí cử người đưa tin).

                                                            Phòng A.211

 

14h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự họp tại Báo Pháp luật Việt Nam.

14h00

Họp nghe góp ý của một số đơn vị thuộc Bộ về Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo

Chủ trì:Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, thành viên Ban xây dựng Đề án

                                                            Phòng A.207

08h30

Làm việc với Cao đẳng sư phạm tỉnh Điện Biên về liên kết đào tạo thạc sĩ cho Tây Bắc khóa 3.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên của Khoa Đào tạo sau đại học.

                                                            Phòng A.207

16h30

Họp Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.401

Thứ Ba

27/12

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ cử tuyển và nguồn nhân lực Tây Bắc.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định, mời đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra đào tạo.

                                                            Phòng A.207

14h00

Họp Ban Giám hiệu về việc đánh giá viên chức

Chủ trì: Hiệu trưởng

Phòng A.207

09h30

Họp giao ban Ban Giám hiệu về:

- Phòng Đào tạo báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo (nội dung báo cáo bị hoãn trong cuộc họp tuần trước)

- Sửa đổi một số nội dung của quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

- Quá trình sửa đổi và áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ;

- Một số nội dung của công tác Tổ chức cán bộ.

                                                            Phòng A.207

Thứ Tư

28/12

08h30

Họp Ban thanh lý sách thư viện.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

14h00

Ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

TP: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng, Trưởng phòng: Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Trung tâm Tư vấn pháp luật.

Hội trường Tầng 3, Trụ sở Thành ủy thành phố Hà Nội

Thứ Năm

29/12

08h30

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII cho cán bộ chủ chốt.

TP: Các đ/c Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, các đ/c Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, đ/c Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy.

Hội trường Trường Đại học Giao Thông vận tải (Số 3 Cầu Giấy, Láng Thường, Đống Đa, Hà Nôi)

14h00

Họp bình xét thi đua nữ công năm 2016.

Chủ trì: Trưởng Ban nữ công

TP: Ban nữ công và các tổ trưởng tổ nữ công (Văn phòng Công đoàn chuẩn bị tài liệu).

                                                            Phòng A.401

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng đi công tác Cần Thơ tới hết 30/12/2016.

14h00

Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo cho ý kiến về Kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường năm 2017.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định, mời đ/c Hoàng Ly Anh - Phó trưởng Phòng QLKH&TSTC dự họp (Phòng QLKH&TSTC chuẩn bị).

                                                            Phòng A.207

Thứ Sáu

30/12

08h00

Hiệu trưởng dự Họp Ban chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

                                                            Bộ Tư pháp

 

14h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp và Hội đồng tuyển sinh các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

15h00

Họp Đảng ủy: Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2016 và một số công tác đảng vụ

TP: Các đ/c Đảng ủy viên

Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy.

                                                            Phòng A.207

 

Tải lịch tuần Tại đâ