LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30/09  ĐẾN NGÀY 04/10/2019

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(30/09)

08h00

 

 

 

Hội thảo quốc tế “Pháp luật Việt Nam và pháp luật Đức về xử lý vi phạm hành chính: Hướng hoàn thiện Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 của Việt Nam” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm (đề nghị các đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham dự Hội thảo theo Kế hoạch)

                   (Cả ngày Thứ 2 và sáng Thứ 3)

                                                 Phòng A.402

14h00

 

Họp triển khai giảng dạy một số môn trong Chương trình đào tạo

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Mời: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức cán bộ; Bộ môn Ngoại ngữ (Phòng TCCB cử chuyên viên tham dự ghi biên bản)       

                                                        Phòng A.207                                                                                        

09h00

 

 

10h00

Tiếp Đoàn giáo sư Trường Đại học Deakin, Úc để thảo luận về khả năng hợp tác giữa hai Trường trong thời gian tới

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo , đạo Khoa Sau đại học, QLKH và TSTC

                              Phòng A.211         

Họp về một số nội dung liên quan đến đào tạo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo, chuyên viên :Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Khoa ĐT Tại chức, Khoa ĐT Sau đại học.                                                                                                     Phòng A.207

Thứ Ba

(01/10)

08h00

 

 

09h30

 

Bí Thư Chu Mạnh Hùng, UBKT đảng, cán bộ VP Đảng ủy tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019

              Hội trường A, Trường Đại học Công đoàn

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh tham dự buổi  Bộ trưởng BTP tiếp Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp và bảo vệ người tiêu dùng LB Đức tại Bộ Tư pháp.

14h00

Họp Đảng ủy – Ban Giám hiệu nghe báo cáo về việc triển khai Kế hoạch Kỷ niệm 40 năm Thành lập Trường

Chủ trì; Bí thư Chu Mạnh Hùng

TP: Đảng ủy, BGH, Lãnh đạo Phòng HCTH, Trưởng phòng QT, TCKT, TCCB; Bí thư Đoàn, Chủ tịch Công đoàn.

                                                   Phòng A.207                                                                                        

Thứ Tư

(02/10)

08h00

 

Hội thảo quốc tế “Các dự án BOT trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam và Đức: Từ góc độ luật pháp và quản lý nhà nước” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm (đề nghị các đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham dự Hội thảo theo Kế hoạch)

                                                  Phòng A.402

 

14h00

 

 

 

 

 

15h30

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo, Thanh tra đào tạo, Khoa Pháp luật dân sự, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp trí , Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Trợ lý khoa có sinh viên vi phạm, cán bộ quản lý khóa 41,42 và lớp trưởng lớp 4116, 4204. Đồng chí Phan Huy Long và cô Lê Thị Diễm Hằng. (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị).

                                                      Phòng A.207

Phòng Tổ chức Cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về công tác Tổ chức cán bộ.

                                            Phòng A.207

09h00

Họp về tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình ngành Ngôn ngữ Anh

Chủ trì: PHT phụ trách Trần Quang Huy

Mời: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng phòng Đào tạo; Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ; Trưởng và Phó Bộ môn tiếng Anh.

                                                       Phòng A.207

14h00

 

 

 

17h00

Q Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng dụ họp Ban chỉ đạo 35 tại Bộ Tư pháp

 

Lễ tổng kết Khóa học mùa hè cho sinh viên Đại học Newcastle, Úc.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng HTQT.

                                              Phòng A.207

Thứ Năm

(`03/10)

 

 

 

 

 

 

 

08h00

 

 

Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa 41,42,43

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng CTSV, Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra ĐT, Các đơn vị quản lý sinh viên; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 41,42,43 của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

                                                          Phòng A.207

 

 

 

14h00

 

 

14h00

 

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

 

 

 

 

Q Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp

 

Họp triển khai làm việc với kiểm toán.

Chủ trì: PHT phụ trách Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, ĐT, ĐT Tại chức, CTSV, ĐBCLĐT, TCKT, HCTH, QT, TTTVPL, QLKH&TSTC, Khoa ĐTSĐH..

                                                  Phòng A.205

Tập huấn nhập phần mềm kê khai giờ giảng của giảng viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Phòng TCCB, Trung tâm CNTT; Đại diện lãnh đạo: Phòng QLKH&TSTC, Phòng ĐT, Phòng Thanh tra ĐT, Khoa ĐT Tại chức, Khoa ĐT Sau đại học: đại diện lãnh đạo Bộ môn, tương đương và 01 giảng viên phụ trách việc nhập liệu thuộc các khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn.

Phòng A.403

 

Phòng Tổ chức Cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về công tác Tổ chức cán bộ.

                                            Phòng A.205

 

 

 

 

10h00

 

GS. Roland Fritz, nguyên Chánh án tòa Hành chính Frankfurt, giảng viên Đại học Justus Liebig, CHLB Đức giảng bài cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội về chủ đề “Pháp luật xử lý vi phạm hành chính của CHLB Đức”.

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Sv tiếng Đức K41, 42 và các sinh viên quan tâm tới chủ đề trên.

                                                         Phòng A.402

 

10h00

 Ban giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học và Trị sự tạp chí Làm việc với Đại diện Viện FES và Giáo sư CHLB Đức về kế hoạch hợp tác giữa hai Bên trong thời gian tới.

                                                          Phòng A.211

Thứ Sáu

(04/10)

08h00

 

 

08h00

 

 

07h45

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy dự họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

                                           Hội trường Đa năng, BTP

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

TP: Theo Quyết định.

                                                  Phòng A.207

Hội thảo cấp Trường “CPTPP – Cam kết và thực thi”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm (đề nghị các đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham dự Hội thảo theo Kế hoạch)

                                                  Phòng A.402

14h00

 

 

 

15h00

 

Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học hệ VLVH.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.207

(Hoãn) Họp Ban xây dựng Phòng truyền thống..

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.207

08h00

 

 

 

09h00

 

 

 

 

 

Nhập học Khóa 18 hệ Vb2CQ (đợt 2)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Kế hoạch (cả ngày)

                                          Phòng A.403

Họp thảo luận kế hoạch rà soát  tăng cường lồng ghép giới trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Khoa PLDS, đ/c Nguyễn Văn Hương - Khoa PLHS, đ/c: Đoàn Thị Tố Uyên - Phó Trưởng Khoa HCNN, đ/c: Nguyễn Thị Nga - Khoa PL Kinh tế.

                                                Phòng A401

Tải lịch tuần tại đây