LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 07  ĐẾN NGÀY 11/10/2019

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(07/10)

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

15h30

 

 

 

17h00

 

 

Họp Ban tài trợ.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                  Phòng A.207

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                  Phòng A.207

Họp Ban xây dựng Phòng truyền thống..

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.207

 

 

09h00

Buổi làm việc với GS. Nguyễn Xuân Thảo – Giám đốc trung tâm luật Sở hữu trí tuệ - Trường Luật McKinney, Đại học Indiana về quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế, Đại diện Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí, Đại diện Khoa Sau đại học

                                                       Phòng A.211

14h00

Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng báo cáo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về việc triển khai công việc của Hội đồng Trường.

                                        Bộ Tư Pháp

 

 

 

Thứ Ba

(08/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h00

 

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                  Phòng A.207

 

15h00

 

 

 

15h00

 

 

 

16h00

 

Họp triển khai thu học phí Kỳ 2 năm học 2019-2020.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng TCKT, Đào tạo, CTSV, Trung tâm CNTT, Khoa ĐT SĐH

                                           Phòng A.205

(Hoãn) Họp Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu Nội bộ.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.205

(Hoãn) Hội đồng duyệt đề cương giáo trình “Luật bình đẳng giới”

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo, Thanh tra đào tạo, Khoa Pháp luật dân sự, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp trí , Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Trợ lý khoa có sinh viên vi phạm, cán bộ quản lý khóa 41,42 và lớp trưởng lớp 4116, 4204. Đồng chí Phan Huy Long và cô Lê Thị Diễm Hằng. (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị).

                                                      Phòng A.207

 

15h30

Họp Ban xây dựng Kỷ yếu 40 năm thành lập Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.207

 

Thứ Tư

(09/10)

08h00

 

Họp Giao Ban công việc quí 4.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Mời quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Giám hiệu, lãnh đạo  các đơn vị, Bí thư Đoàn.

 

                                                        Phòng A.402

14h00

 

Lễ phát động Cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Mời: Bí thư Đảng ủy, Q Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn, Viện Luật so sánh, Bộ môn thuộc Trường, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên, các giảng viên trẻ của các Khoa, Viện, Bộ môn thuộc Trường (Từ 35 tuổi trở xuống)

                                                      Phòng A.403

 

10h00

 

 

 

 

 

11h00

 

Hội đồng duyệt đề cương giáo trình “Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.205

 

Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ thi cấp chứng chỉ tin học.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                  Phòng A.207

14h40

(chuyển) Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ thi cấp chứng chỉ tin học.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                  Phòng A.207

 

15h30

Họp Ban Lễ tân và hậu cần

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.207

 

 

Thứ Năm

(10/10)

 

 

 

 

 

09h00

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

 

 

 

 

10h30

 

 

Làm việc với đoàn Kiểm toán.

Chủ trì: PHT phụ trách Trần Quang Huy

Mời Quyền Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng TCKT, Quản trị, TCCB, HCTH, CTSV, Đào tạo, Khoa ĐT SĐH. ĐTTC, TTTVPL, TTĐBCLĐT.                                                       Phòng A.207

Họp triển khai giảng dạy tiếng Anh pháp lý

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP:Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức cán bộ; Bộ môn Ngoại ngữ; Trưởng phòng TCKT; Lãnh đạo Bộ môn tiếng Anh; Mời các giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Yến (Khoa PLQT), Nguyễn Bá Bình, Ngô Trọng Quân, Nguyễn Quang Anh (Khoa PLTMQT), Nguyễn Minh Oanh, Phạm Minh Huyền, Nguyễn Huy Hoàng Nam (Khoa PLDS), Nguyễn Tiến Dũng (Khoa PLKT), Đào Lệ Thu, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Ánh Hồng (Viện luật SS), Lưu Hải Yến, Lê Thị Diễm Hằng, Vũ Hải Anh, Cao Thị Oanh (Khoa PLHS), Hoàng Ly Anh (Phòng QLKH&TSTC), Nguyễn Văn Quang, Phan Lan Hương (Phòng HTQT),

                                                    Phòng A401

(hoãn) Phòng Đào tạo Báo cáo BGH về một số nội dung công tác của đơn vị.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

Mời Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng, Trưởng Phòng TCCB

                                                                  Phòng A.207

 

14h00

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

17h00

 

Họp Ban soạn thảo Quy chế quản lý khoa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.207

 

Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định (mời đ/c Trần Minh Phượng Phó Phòng TCKT)

                                           Phòng A.207

 

 

Họp rà soát việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trường

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy, Q Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 40 năm (theo Quyết định); Lãnh đạo Phòng HCTH, Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

 

 

 

Thứ Sáu

 

(11/10)

 

 

08h00

 

 

 

08h30

 

 

 

 

 

(hoãn) Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.207

Họp Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu Nội bộ.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.207

 

 

13h30

 

Bí thư Đảng ủy Chu mạnh Hùng dự Hội nghị tại Đại học Phòng cháy chữa cháy.

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

15h30

 

 

Hội thảo khoa học cấp Trường “Vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Hà Nội trong 40 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời, các giảng viên, sinh viên có quan tâm (đề nghị các đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham dự Hội thảo theo đúng Kế hoạchHọp

                                                       Phòng A.402

Họp HĐKH&ĐT về giảng dạy pháp luật Đức.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                  Phòng A.207

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.207

 

09h30

Hội đồng nghiệm thu giáo trình “Luật an sinh xã hội”

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.401

 

 

Thứ Bảy (12/10/2019)

8h30: Họp rà soát các công việc chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ, Q Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng

TP: Ban chỉ đạo, các cá nhân, đại diện đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối triển khai các nhiệm vụ

Hội trường tầng 3 nhà F