LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 14  ĐẾN NGÀY 18/10/2019

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(14/10)

08h30

 

 

09h00

 

Họp với đại diện Ban hưu trí.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Ban lien lạc hưu trí, đ/c Ninh Phòng TCCB

                                                    Phòng A.206

9h họp Ban Tổ chức cuộc thi Tìm kiếm tài năng tiếng Anh E-Zone

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                                                   Phòng A.204

14h00

 

 

 

14h00

 

Họp Ban xây dựng Kỷ yếu 40 năm thành lập Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                                  Phòng A.401

Bí thư Đảng uỷ, Q Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng làm việc  với Ban Thi đua khên thưởng TW.

 

 

09h30

 

 

 

Họp Ban tổ chức gặp mặt hưu trí.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định            

                                                     Phòng A.206                                                                       

 

 

 

 

09h30

 

 

 

 

 

10h00

 

 

Họp Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế “Đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền”

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                         Phòng A.211

 

(Hoãn) Họp rà soát các công việc chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ, Q Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng

TP: Ban chỉ đạo, các cá nhân, đại diện đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối triển khai các nhiệm vụ

                                                   Phòng A.211

 

Thứ Ba

(15/10)

 

 

08h00

 

 

 

       

Họp Đảng ủy.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: các đảng ủy viên.

                                           Phòng A.207

 

                            

14h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng , Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp

                                                 Bộ Tư Pháp   

 

Làm việc với đoàn cán bộ giảng viên đến từ các trường đối tác của Trung Quốc, Hàn Quốc trong khuôn khổ liên minh tư pháp hình sự.

Chủ trì:Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: PGS.TS Trương Quang Vinh, Đại diện lãnh đạo Khoa Pháp luật Hình sự, Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học, Đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế.

                                                     Phòng A.207

 

Họp rà soát các công việc chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ, Q Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng

TP: Ban chỉ đạo, các cá nhân, đại diện đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối triển khai các nhiệm vụ

                                                   Phòng A.401

 

Thứ Tư

(16/10)

08h00

 

Hội thảo quốc tế “Đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các giảng viên, sinh viên có quan tâm (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử người tham dự theo đúng Kế hoạch)

                                                          Phòng A.402                                                                            

 

 

14h00

 

Tập huấn cố vấn học tập khóa 44.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Các khoa chuyên môn, Phòng ĐT, Phòng CTSV, Trung tâm CNTT, Phòng TCCB; Cố vấn học tập k44, cán bộ quản lý K44 của Phòng ĐT, Phòng CTSV, trợ lý quản lý K44 của các Khoa, Bộ môn, Viện, Chuyên viên kế hoạch Phòng Đào tạo.

                                                         Tầng 3 Nhà F                                                        

 

09h00

Tổ chức cuộc thi “Giới thiệu thành tựu nghiên cứu khoa học của giảng viên”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Kế hoạch và giảng viên, người học quan tâm

                                                        Sân Nhà A

14h00

 

 

 

 

17h00

 

 

 Chấm điểm cuộc thi “Giới thiệu thành tựu nghiên cứu khoa học của giảng viên”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.

                                                        Sân Nhà A

Họp Ban chỉ đạo  chuẩn bị việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ, Q Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

 

Thứ Năm

(`17/10)

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

09h00

 

 

 

11h00

 Míttinh Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, nghe nói chuyện về sức khỏe.
TP. Tất cả các giảng viên, chuyên viên, người lao động; Đại diện Sinh viên và Ban Nữ sinh

                                                          Phòng A.403

Làm việc với Viện FES và DAAD về hoạt động hợp tác trong thời gian tới

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế, Đại diện Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí, Đại diện Trung tâm pháp luật Đức

                                                          Phòng A.207

Phòng Tổ chức báo cáo Ban Giám Hiệu về công tác cán bộ 

                                                        Phòng A.207

14h15

 

 

 

 

14h00

 

 

 

15h30

 

 

 

16h00

 

 

 

 

Họp Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh cải cách hành chính”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                    Phòng A.207

Làm việc với Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Chủ trì : Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, TCCB, HCTH

                                                        Phòng A.401

Phòng Tổ chức báo cáo Ban Giám Hiệu về công tác cán bộ (2 phiên)

                                                        Phòng A.207

Làm việc với Đoàn kiểm tra PCCC & CNCH Công an Quận Đống Đa.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy.

TP: Đ/c Đỗ Quốc Tuấn. Trần Viết Vĩnh, Phan Huy Long,  Đặng Văn Long Phòng Quản trị.

                                                                Phòng A.401

 

 

 

 

Thứ Sáu

(18/10)

08h00

Họp Hội đồng Trường.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy – Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: các thành viên Hội đồng

                                           Phòng A.207

19h00

 Vòng chung khảo cuộc thi Tìm kiếm tài năng tiếng Anh giảng viên, chuyên viên E-Zone.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh
TP:  Ban Giams hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên, chuyên viên có quan tâm;, đại diện các lớp sinh viên, câu lạc bộ Tiếng Anh, câu lạc bộ Tranh tụng (Phòng. CTSV triệu tập) và các sinh viên có quan tâm..
Mời Bí thư Đảng, Q. Chủ tịch HĐ Trường  Chu Mạnh Hùng dự.

                                                                      Phòng A.403

 

Tải lịch tuần tại đây