LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21  ĐẾN NGÀY 25/10/2019

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(21/10)

08h00

 

Bí thư Đảng ủy làm việc với các đồng chí: Nguyễn Quang Tuyến; Hoàng Ngọc Hưng, Vũ Phương Đông; Trần Ngọc Định; Nguyễn Sơn Tùng, Nguyễn Triều Dương; Trịnh Thu Hương, Nguyễn Thị Phúc và Phạm Thị Hằng.

                                                     Phòng A.207

14h00

 

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 – 2019

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định, mời Trường Phòng TTĐT dự

                                              Phòng A.207

Thứ Ba

(22/10)

 

 

08h00

 

09h00

 

Họp Ban Xây dựng chương trình đào tạo  tiếng Anh pháp lý

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo quyết định

                                             Phòng A.207

Họp về việc đón tiếp đại biểu Quốc hội.
Chủ trì: Bí thư Đảng ủy

TP: các đồng chí: Nguyễn Quang Tuyến; Hoàng Ngọc Hưng, Vũ Phương Đông; Trần Ngọc Định; Nguyễn Sơn Tùng, Nguyễn Triều Dương; Trịnh Thu Hương, Nguyễn Thị Phúc và Phạm Thị Hằng.

                                                     Phòng A.211

14h00

 

Họp Ban Điều hành Chương trinh chất lượng cao .

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.207

Thứ Tư

(23/10)

08h00

 

 

 

08h00

Lãnh đạo Phòng Đào tạo Báo cáo BGH về một số nội dung công tác của đơn vị

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Mời Quyền Chủ tịch  HĐ Trường Chu Mạnh Hùng, Trưởng phòng TCCB

                                         Phòng A.207

Hội thảo "Đạo đức cách mạng với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội theo tinh thần các Hội nghị Trung ương khóa XI, XII"

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP;Theo Kế hoạch, Giấy mời, các giảng viên, sinh viên có quan tâm (đề nghị các đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham dự Hội thảo theo đúng Kế hoạch họp) 

                                           Phòng A.402

 

14h00

 

 

 

 

15h30

 

Họp rà soát các công việc 40 năm và cho ý kiến về Kỷ yếu.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy- Quyền Chủ tịch  HĐ Trường Chu Mạnh Hùng,

TP; Ban Chỉ đạo các hoạt động 40 năm và đồng chí Nguyễn Hoàng Lan, đ/c Phạm Thị Hằng.

                                                       Phòng A.207

Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng.

Chủ trì : Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                              Phòng A.207

10h00

Hội đồng duyệt đề cương Giáo trình “Luật bình đẳng giới”

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.207

14h40

 

Thứ Năm

(`24/10)

 

 

 

 

 

06h00

 

 

"Chuyến đi về nguồn " tại Khu di tích Bộ Tư pháp tại xã Minh Thanh và khu di tích Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Chủ trì : Ban Giám hiệu

TP: Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị, Ban Chấp hành công đoàn Trường, đại diện Ban chấp hành công đoàn bộ phận, Ban chấp hành hội cựu chiến binh, Thường vụ Đoàn thanh niên, Ban chấp hành Hội sinh viên.

14h00

 

 

 

 

 

 

[HOÃN] Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng công tác sinh viên; Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Thanh tra đào tạo, Khoa Pháp luật hình sự, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Trợ lý khoa có sinh viên vi phạm, cán bộ quản lý khóa 40 và lớp trưởng lớp 4010.

Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị.

                                                    Phòng A.207

Thứ Sáu

(25/10)

09h30

 

 

 

08h00

 

 

Văn phòng Bộ làm việc với Trường về lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (2 phiên)

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, PHT Vũ Thị Lan Anh;         Đ/c Trần Kim Liễu, đ/c Trần Ngọc Định, đ/c Nguyễn Văn Quang, đ/c Trịnh Thị Thu Hương, đ/c Nguyễn Hữu Chí, đ/c Nguyễn Văn Cừ, đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, đ/c Nguyễn Văn Tuyến SĐH, đ/c Nguyễn Triều Dương, đ/c Lê Đình Nghị, đ/c Đoàn Thị Tố Uyên, đ/c Hoàng Ly Anh, đ/c Vũ Phương Đông, đ/c Nguyễn Sơn Tùng, đ/c Hoàng Ngọc Hưng mời đ/c Tuyến Khoa PLKT, đ/c Hằng TTBĐCLĐT cùng dự. và Văn phòng Bộ Tư pháp.

                                                     Phòng A.207

[HOÃN] Họp Ban rà soát, cập nhật các Chương trình đào tạo.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.402

 

14h00   

 

 

 

 

15h00

  

Họp Tổng kết Mã nghành Luật Thương mại Quốc tế.

Chủ trì : Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Mời Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng các đơn vị: Phòng ĐT, TCKT, Khoa PLTMQT.

                                                      Phòng A.207

Ban Giám hiệu làm việc với GS. Nguyễn Ngọc Hòa

TP: Trưởng Khoa Đào tạo sau đại học, Trưởng Khoa Pháp luật hình sự.

                                                    Phòng A.207

10h00

Họp Ban soạn thảo Quy chế quản lý khoa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                                  Phòng 207

 

- Lớp bồi dưỡng ứng dụng CNTT cơ bản: Lớp 1  - 18h00 ngày 21,23,25 tháng 10 ( B301A, 301B)

                                                                 Lớp 2 - 18h00 ngày 22,24,26 tháng 10  (B301A, 301B)

                                                                  Lịch thi ngày 27/10/2019

 

Tải lịch tuần tại đây