LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 28 /10  ĐẾN NGÀY 01/11/2019

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(28/10)

08h00

 

Họp nhóm lễ tân đón tiếp nguyên lãnh đạo Trường và cán bộ hưu trí

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo quyết định

                                             Phòng A.207

14h00

 

Gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên là công chức, viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội đã nghỉ hưu nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Trường (10/11/1979 - 10/11/1019)

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch  HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Đảng ủy, BGH, đại diện lãnh đạo các đơn vị,  đại diện các tổ chức chính trị xã hội trường trường và theo Giấy mời

                                                Phòng A.403

 

09h00

 

Gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà Trường qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Trường (10/11/1979 - 10/11/1019)

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy, Q chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng

TP: Đảng ủy, BGH, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị xã hội trường trường và theo Giấy mời

                                                Phòng A.207

 

Thứ Ba

(29/10)

 

 

08h00

 

 

 

Hội thảo cấp Trường “Pháp luật quốc tế và một số quốc gia về chống phân biệt đối xử”

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các giảng viên, sinh viên có quan tâm (đề nghị các đơn vị cử đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

                                                       Phòng A.402

14h00

 

 

 

 

 

14h00

 

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng công tác sinh viên; Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Thanh tra đào tạo, Khoa Pháp luật hình sự, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Trợ lý khoa có sinh viên vi phạm, cán bộ quản lý khóa 40 và lớp trưởng lớp 4010.

Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị.

                                                    Phòng A.205

 

Họp Ban tổ chức Hội thi văn nghệ kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đại diện 9 đội dự 

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trường  Nguyễn Triều Dương

TP: Ban tổ chức hội thi, Đại diện đội trưởng 9 đội thi, mời đồng chí Nguyễn Sơn Tùng (Bí thư đoàn thanh niên), Nguyễn Thị Hồng Yến (giảng viên Khoa pháp luật quốc tế) và đồng chí Nguyễn Văn Kiều.

                                                            Phòng A.401

 

09h00

Buổi làm việc với đại diện Trường Luật Washington, Đại học American và phỏng vấn học bổng Thạc sỹ cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế, Đại diện Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí, Khoa sau đại học, Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế

                                             Phòng A.207

 

14h30

 

 

 

 

 

 

15h30

 

Họp với Đoàn Kiểm toán NN thông báo kết quả kiểm toán.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Mời Quyền Chủ tịch  HĐ Trường Chu Mạnh Hùng, PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng Phòng ; Tài chính Kế toán, Quản trị, Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Hành chính Tổng hợp, Khoa ĐT Tại chức , Khoa ĐT Sau đại học, Truung tâm TVPL. Công tác sinh viên      

                                             Phòng A.207

 

Họp Ban tổ chức Hội thi Kéo co kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đại diện 9 đội dự thi

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trường  Nguyễn Triều Dương

TP: Ban tổ chức hội thi, Đại diện đội trưởng 9 đội thi, mời đồng chí Nguyễn Sơn Tùng (Bí thư đoàn thanh niên),  và đồng chí Nguyễn Văn Kiều.

                                                            Phòng A.401

 

Thứ Tư

(30/10)

08h00

 

Họp Hội đồng sức khỏe K44.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo : Trạm Y tế, Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Mộ môn GDTC, Phòng Quản trị phụ trách KTX

                                           Phòng A.207

15h30

 

Họp giao ban BGH về công tác hợp tác quốc tế

TP: Theo quyết định

                                   Phòng A.207

 

07h00

 

 

 

 

9h00

   

Vòng chung kết cuộc thi “ Bài giảng tích cực trong không gian mở”

TP: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, 8 thí sinh, Lãnh đạo các bộ môn, toán thể các giảng viên, chuyên viên ( có nhu cầu) và các sinh viên theo danh sách của Phòng CTSV triệu tập  ( Cả ngày)

                                             Phòng A.403

Họp rà soát các công việc 40 năm thành lập Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Tổ chức lễ kỷ niệm và VP Bộ Tư Pháp

                                             Phòng A.207

 

16h00

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo quyết định

                                             Phòng A.401

 

Thứ Năm

(`31/10)

 

 

 

 

 

09h00

 

 

 

 

 

08h00

 

 

Buổi làm việc với đại diện Trường Luật McKinney, Đại học Indiana và phỏng vấn học bổng Thạc sỹ cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế, Đại diện Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí, Khoa sau đại học,                                                              

                                                        Phòng A.207

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ chính quy.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                             Phòng A.205

 

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Họp Ban rà soát, cập nhật chương trình đào tạo.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                             Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(01/11

08h00

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 11/2019.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                             Phòng A.207

14h00

 

 

 

15h00

 

 

 

16h00

 

 

 

Họp về rà soát chỉnh sửa chương trình đào tạo thạc sĩ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng khoa ĐT SĐH, tổ trưởng Tổ rà soát chỉnh sửa chương trình đào tạo.

                                                          Phòng A. 205

Gặp mặt các đơn vị báo chi cho hoạt động 40 năm ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng HCTH, QLKH&TSTC, đại diện 20 đơn vụ báo chí

                                                            Phòng A.207

Họp rà soát các công việc 40 năm thành lập Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Tổ chức lễ kỷ niệm và Vđ/c Phạm Thị Hằng 

                                             Phòng A.207

 

                                                                        

 

09h00

 

 

 

 

09h30

 

Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp các lớp Đại học hình thức VLVH

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                             Phòng A.207

Làm việc với Văn phòng Bộ về lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

CT: Bí thư đảng ủy

TP: Lãnh đạo Phòng HCTH.

                                            Phòng A.205

 

Ghi chú:Hội trại truyền thống 40 năm thành lập Trường - Lễ trao học bổng và truyền lửa của cựu sinh viên.

Thời gian : 08h30 ngày 03 tháng 11 năm 2019 

Địa điểm: Sân Trường 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh 

TP: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị, Ban chấp hành Đoàn TN - Hội sinh viên, theo Giấy mời, cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm.

 

Chương trình tổng duyệt văn nghệ 

Thời gian: Từ 9h00 đến 18h00 ngày 02 tháng 11 năm 2019 (thứ bảy)

Địa điểm: Hội trường A.403 (Các đội thi thực hiện theo kế hoạch đã bốc thăm)

Hội thi văn nghệ chào mừng 40 năm thành lập Trường

Thời gian: 17h30 ngày 03 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Hội trường A.403

 

Tải lịch tuần tại đây