LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04  ĐẾN NGÀY 08/11/2019

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(04/11)

08h00

 

Đón tiếp cựu sinh viên

Lãnh đạo Trường: Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

Ban lễ tân: Vũ Phương Đông, Trịnh Thu Hương, Nguyễn triều Dương, Trần Kim Liễu 

Cán bộ chủ chốt: Trần Ngọc Định

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.207

13h30

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ Trường làm việc với lãnh đạo các đơn vị:6 Khoa chuyên môn, Khoa Lý luận Chính trị, Phòng Đào tạo, Phòng Hợp tác Quốc tế, đ/c Hoàng Ly Anh , đ/c Bùi đăng Hiếu 

                                               Phòng A.207

 

Đón tiếp cựu sinh viên

Lãnh đạo Trường: Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

Ban lễ tân: Vũ Phương Đông, Trịnh Thu Hương, Nguyễn triều Dương, Trần Kim Liễu

Cán bộ chủ chốt: Trần Ngọc Định

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                               Phòng A.402

08h00

Họp Ban lễ tân.

                                            Phòng A.401

17h30

Gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa XIV.

TP: Đại biểu Quốc hội Khóa XIV; Đảng ủy, Hội đồng Trường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường và theo Giấy mời.

                                                       Phòng A.403                    

09h00

 

 

 

 

09h00

 

Tiếp xã giao Bà Kim REUFLET – Thẩm phán điều phối tòa án người chưa thành niên Nantes, Pháp.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện Lãnh đạo Khoa Pháp luật Hình sự, Thầy Bùi Minh Hồng- phó trưởng bộ môn, khoa PLDS.

                                             Phòng A.211

Buổi nói chuyện về chủ đề tư pháp người chưa thành niên của Bà Kim REUFLET – Thẩm phán điều phối tòa án người chưa thành niên Nantes, Pháp.

TP: 60 sinh viên và giảng viên (theo huy động của Khoa PLHS) và các giảng viên sinh viên có quan tâm.

                                             Phòng A402

Thứ Ba

(05/11)

 

 

08h00

 

 

 

Đón tiếp cựu sinh viên

Lãnh đạo Trường: Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

Ban lễ tân: Vũ Phương Đông, Trịnh Thu Hương, Nguyễn triều Dương, Trần Kim Liễu

Cán bộ chủ chốt: Trần Ngọc Định

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.402

 

14h00

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 Họp Ban tổ chức tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ danh dự cho Ngài Boris Rhein, Chủ tịch Quốc hội Bang Hessen, CHLB Đức

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP:Đại diện lãnh đạo: Khoa PL HCNN, Phòng TCCB, Phòng HCTH, Phòng TCKT, đoàn thanh niên, Bà Lê Thị Lợi, điều phối viên Trung tâm pháp luật Đức

                                                        Phòng A.205

Đón tiếp cựu sinh viên

Lãnh đạo Trường: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Ban lễ tân: Nguyễn Hiền Phương

Cán bộ chủ chốt: Nguyễn Văn Tuyến

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.402

15h00

 

 

 

18h00

Họp ban tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Thành lập Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Tổ chức

                                            Phòng A.207

Họp Ban tổ chức Galadiner.

Chủ trì : Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng.

TP: Ban tổ chức, Ban liên lạc cựu sinh viên.

                                              Phòng A.207

Thứ Tư

(06/11)

08h00

 

Đón tiếp cựu sinh viên

Lãnh đạo Trường: Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

Ban lễ tân: Vũ Phương Đông, Trịnh Thu Hương, Nguyễn triều Dương, Trần Kim Liễu

Cán bộ chủ chốt: Trần Ngọc Định

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                               Phòng A.402

14h00

 

Đón tiếp cựu sinh viên

Lãnh đạo Trường: Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

Ban lễ tân: Vũ Phương Đông, Trịnh Thu Hương, Nguyễn triều Dương, Trần Kim Liễu

Cán bộ chủ chốt: Trần Ngọc Định

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                               Phòng A.402

08h00

 

 

 

 

 

08h30

Đón tiếp cựu sinh viên

Lãnh đạo Trường: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Ban lễ tân: Nguyễn Hiền Phương

Cán bộ chủ chốt: Nguyễn Văn Tuyến

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.401-207

Họp Ban Tổ chức lễ mittinh kỷ niêm 40 năm Thành lập Trường.

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                              Phòng A. 207

14h00

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

16h00

 

Đón tiếp cựu sinh viên

Lãnh đạo Trường: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Ban lễ tân: Nguyễn Hiền Phương

Cán bộ chủ chốt: Nguyễn Văn Tuyến

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.401-207

Họp liên tịch thường vụ Đảng ủy - Ban giám hiệu về công tác Tổ chức cán bộ

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

                                                                  Phòng A.205

Họp Ban Tổ chức lễ mittinh kỷ niêm 40 năm Thành lập Trường.

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                              Phòng A. 207

Thứ Năm

(`07/11)

 

 

08h00

 

 

 

 

11h00

Đón tiếp cựu sinh viên

Lãnh đạo Trường: Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

Ban lễ tân: Vũ Phương Đông, Trịnh Thu Hương, Nguyễn triều Dương, Trần Kim Liễu

Cán bộ chủ chốt: Trần Ngọc Định

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                               Phòng A.402

 

Họp Ban Tổ chức kịch bản lễ mittinh kỷ niêm 40 năm Thành lập Trường.

Chủ trì Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                              Phòng A. 207

 

14h00

 

 

 

 

 

 

15h00

 

Đón tiếp cựu sinh viên

Lãnh đạo Trường: Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

Ban lễ tân: Vũ Phương Đông, Trịnh Thu Hương, Nguyễn triều Dương, Trần Kim Liễu

Cán bộ chủ chốt: Trần Ngọc Định

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                               Phòng A.402

Hội thi kéo co chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.

TP: Toàn thể viên chức và người lao động  Trường

                                                      Địa điểm : Sân Trường

 

Duyệt phim.

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                              Hội trương A. 403

Thứ Sáu

(08/11)

 

 

 

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

 

 

 

9h00

Đón tiếp cựu sinh viên

Lãnh đạo Trường: Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

Ban lễ tân: Vũ Phương Đông, Trịnh Thu Hương, Nguyễn triều Dương, Trần Kim Liễu

Cán bộ chủ chốt: Trần Ngọc Định

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                               Phòng A.402

 

 

Họp Ban Lễ tân

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

14h00

 

 

 

 

 

 

14h00 đến 16h00

 

 

 

 

họp Ban tổ chức bộ phận kịch bản

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

 

 

Đón tiếp cựu sinh viên  Cao học Khóa 24 và các khóa khác

Lãnh đạo Trường: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Ban lễ tân: Nguyễn Hữu Chí

Cán bộ chủ chốt: Nguyễn Văn Cừ

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.402

 

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ nhận sách từ Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins (Việt Nam)

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Trung tâm Thư viện; Phòng QLKH & Trị sự tạp chí.

                                                    Phòng A207.

 

16h30

Lễ nhận sách từ Trường Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản trao tặng sách

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Trung tâm Thư viện; Phòng QLKH & Trị sự tạp chí.

                                                       Phòng A207.

16h00 đến 17h00

 

 

 

 

 

17h00

Đón tiếp cựu sinh viên  Khóa 15

Lãnh đạo Trường: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Ban lễ tân: Nguyễn Hữu Chí

Cán bộ chủ chốt: Nguyễn Văn Cừ

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.402

Đón tiếp cựu sinh viên  Khóa 9

Lãnh đạo Trường: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Ban lễ tân: Nguyễn Hữu Chí

Cán bộ chủ chốt: Nguyễn Văn Cừ

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.402

18h30

Gala Diner do cựu sinh viên tổ chức tri ân nhà Trường nhân dịp 40 năm Ngày thành lập Trường

TP: Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động, nguyên lãnh đạo Trường và viên chức đã nghỉ hưu, đại diện các thế hệ cựu Sinh viên, đại diện sinh viên đang học tập tại Trường.

                                      Địa điểm : Sân trường      

Thứ Bảy

(09/11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h00

 

Đón tiếp cựu sinh viên  khóa 4

Lãnh đạo Trường: Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

Ban lễ tân: Vũ Phương Đông

Cán bộ chủ chốt: Tô Văn Hòa

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                               Hội trường D

14h00

 

 

 

 

14h00

Đón tiếp cựu sinh viên

Lãnh đạo Trường: Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

Ban lễ tân: Trịnh Thị Thu Hương

Cán bộ chủ chốt: Lê Minh Tiến

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                               Hội trường D

 

Tổng duyệt chương trình.

TP: ban tổ chức, Văn phòng Bộ, MC, Công ty sự kiện

                                    Hội trường A403

 

08h00 - 8h30

 

 

 

08h00

đến 9h00

 

Đón tiếp cựu sinh viên  Khóa 5

Lãnh đạo Trường: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Ban lễ tân: Phạm Thị Hằng

Cán bộ chủ chốt: Lê Đình Nghị

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.403

Đón tiếp cựu sinh viên Lưu học sinh lào

Lãnh đạo Trường: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Ban lễ tân: Nguyễn Hiền Phương

Cán bộ chủ chốt: Nguyễn Triều Dương

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.207

 

08h30 đến 9h30

Đón tiếp cựu sinh viên khóa 14.

Lãnh đạo Trường: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Ban lễ tân: Trần Kim Liễu

Cán bộ chủ chốt: Nguyễn Triều Dương

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.403

08h30

Đón tiếp cựu sinh viên khóa 6

Lãnh đạo Trường: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Ban lễ tân: Phạm Thị Hằng

Cán bộ chủ chốt: Lê Đình Nghị

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.402

9h00 đến 10h00

 

 

 

 

 

9h30 đến 10h30

Đón tiếp cựu sinh viên khóa 11

Lãnh đạo Trường: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Ban lễ tân: Nguyễn Hiền Phương

Cán bộ chủ chốt: Nguyễn Triều Dương

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.207

 

Đón tiếp cựu sinh viên khóa 35

Lãnh đạo Trường: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Ban lễ tân: Trần Kim Liễu

Cán bộ chủ chốt: Nguyễn Triều Dương

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                                Phòng A.403

10h30

Đón tiếp cựu sinh viên Đại diện  Ban liên lạc TP21F.

Lãnh đạo Trường: Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

Ban lễ tân: Vũ Phương Đông

Cán bộ chủ chốt: Tô Văn Hòa

Ban tiếp nhận tài trợ: Trần Thị Minh Phượng

Phòng CTSV: Vũ Gia Hoàng

                                               Phòng A.207

Chủ Nhật

(10/11)

08h00

Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất lần 2.

TP: Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động, nguyên lãnh đạo Trường, Ban liên lạc hưu trí, đại diện sinh viên, Ban liên lạc cựu  sinh viên và theo Giấy mời

                                                          Phòng A207.

 

 

Tải lịch tuần tại đây