LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 11   ĐẾN NGÀY 15/11/2019

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(11/11)

 

 

 

08h00

 

 

09h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy đi công tác Buôn Ma Thuật từ ngày 11 đến hết ngày 12 tháng 11/2019

 

Họp Ban tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Ngài Boris Rhein, Chủ tịch quốc hội bang Hessen

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo: Khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Quản trị, Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm công nghệ thông tin, Phòng Tài chính kế toán, Đại diện Đoàn thanh niên, Bà Lê Thị Lợi, điều phối viên Trung tâm pháp luật Đức.

                                            Phòng A.207

14h00

 

 

 

15h30

 

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 - 2019

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định, mời Trưởng phòng Thanh tra đào tạo tham dự

                                          Phòng A.401

Làm việc với Tập đoàn FLC .

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện FLC, Lãnh đạo Phòng Quản trị, Trưởng Phòng TCKT; đại diện Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng HCTH, mời đ/c Trịnh Thu Hương và Phạm Thị Hằng, đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự..

                                                             Phòng A.207

 

10h00

 

(Hoãn) Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ thi cấp chứng chỉ tin học. Họp Hội đồng xét công nhận cấp chứng chỉ tin học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định           

                                             Phòng A.401

Thứ Ba

(12/11)

 

 

08h00

 

 

 {HOÃN] Họp Đảng ủy

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: các đảng ủy viên

                                                       Phòng A.402

14h00

 

 

Thứ Tư

(13/11)

09h30

 

Tiếp xã giao Đoàn đại biểu Quốc hội bang Hessen, CHLB Đức

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, đại diện Đảng Ủy, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

                                           Phòng A.402

14h00

 

 

 

 

 

16h00

 

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về việc triển khai Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định (mời TS. Trần Vũ Hải, Phó trưởng Phòng QLKH&TSTC cùng dự)

                                                   Phòng A.207

 

Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ thi cấp chứng chỉ tin học. Họp Hội đồng xét công nhận cấp chứng chỉ tin học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định           

                                             Phòng A.401

 

09h45

 

Lễ trao bằng tiến sĩ danh dự cho Ngài Boris Rhein, Chủ tịch Quốc hội bang Hessen, CHLB Đức và Buổi nói chuyện của Ngài Boris Rhein, Chủ tịch Quốc hội bang Hessen, CHLB Đức với giảng viên, sinh viên Nhà trường về chủ đề “70 năm Hiến pháp CHLB Đức”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy 

TP: Ban Giám hiệu, đại diện Đảng Ủy, đại diện Hội đồng trường, 100 cán bộ giảng viên và 400 sinh viên theo Kế hoạch

                                             Phòng A.403

Thứ Năm

(`14/11)

 

 

 

 

 

07h45

 

 

 

08h00

 

 

 

09h00

 

 

 

10h30

Hội thảo khoa học cấp Trường “Cơ chế báo cáo quốc gia thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên” 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời, các giảng viên, sinh viên có quan tâm (đề nghị các đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham dự Hội thảo theo đúng Kế hoạch)

                                                        Phòng A.402

Họp Ban tổ chức lễ mitting kỷ niệm ngày 20/11.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

                                                    Phòng A.401

 

Họp Đảng ủy

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: các đảng ủy viên

                                                       Phòng A.207

 

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định 

                                                   Phòng A.207

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

16h00

 

 

 

 

 

Họp đánh giá công tác quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 (Cụm 1: 09 đơn vị khối trường)

TP: ông Chu Mạnh Hùng- Chỉ huy trưởng, ông Trương Đình Ninh - PTCCB, ông Vũ Phương Đông - PCTSV, các đồng chí trong ban chỉ huy quân sự của 8 đơn vị trong Cụm 1 và 03 đồng chí BCHQS quận Đống Đa.

                                                        Phòng A.401

 

[HOÃN] Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính qui.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định 

                                                   Phòng A.207

Họp giải ngân kinh phí Đề án 549 năm 2019.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Mời Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng các đơn vị: TCKT, QLKH&TSTC, TCCB, Trung tâm TTTV.

                                                   Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(15/11

 

 

08h00

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

10h00

[HOÃN] Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 41,42,43 và các lớp liên thông.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 41,42,43 và các lớp liên thông của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên

 

                                             Phòng A.207

Họp Giao ban thủ Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng các đơn vị ( trưởng vắng cử phó đi thay)

                                                Phòng A.402

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc về liên kết đào tạo (đ/c Lê Đình Nghị, Nguyễn Văn Quang cùng dự)

14h00

 

 

(Chuyển ) Họp Giao ban thủ Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Trưởng các đơn vị ( trưởng vắng cử phó đi thay)

                                                Phòng A.402

                                                                        

Tải lịch tuần tại đây