LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 18  ĐẾN NGÀY 22/11/2019

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(18/11)

09h00

 

 

 

10h00

 

Họp HĐ xét tốt nghiệp hệ ĐH chính quy

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định      

                                                  Phòng A.207     

Tiếp và làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

Mời: đ/c Hoàng Ly Anh và Nguyễn Hoàng Lan  - Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí.

                                                 Phòng A.211

14h00

 

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 41,42,43 và các lớp liên thông.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 41,42,43 và các lớp liên thông của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên

                                             Phòng A.207

16h00

 

Gặp mặt Đoàn sinh viên tham gia Vòng Chung khảo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2019 và Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Eureka lần thứ 21

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC; Đại diện lãnh đạo: Khoa PL kinh tế, Khoa PL thương mại quốc tế, Khoa PL Hình sự, Khoa PL dân sự, Viện Luật so sánh; Các giảng viên hướng dẫn các nhóm đề tài tham dự Vòng Chung khảo, các Đoàn sinh viên tham gia Vòng Chung khảo; Chuyên viên: Đào Ánh Vân, Phan Thị Phương Thanh

                                             Phòng A.207

Thứ Ba

(19/11)

 

 

10h00

 

 

 

Họp ban tổ chức lễ mitting kỷ niệm 20/11.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                        Phòng A.207

 

 

 

14h00

 

 

15h00

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

 

 

 

 

16h30

 

 

 

 

Họp HĐ tuyển sinh hệ VB2 ĐH chính quy

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                                              Phòng A.207

Họp kiện toàn viên chức quản lý cấp Phòng đối với Phòng QLKH&TSTC (bước 1,2,3,4)

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Toàn thể viên chức Phòng QLKH&TSTC

                                                        Phòng A.207

Phòng Tài chính Kế toán báo cáo Ban Giám hiệu  một số vấn đề công tác tài chính.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo: Phòng TCKT, TCCB.

                                                        Phòng A.207

 

 

 

Họp bàn về hợp đồng khám chữa bệnh BHYT

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo: Phòng TCKT, TCCB, Trạm Y tế.

                                                        Phòng A.207

Thứ Tư

(20/11)

08h00

 

Mitting chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

TP: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trường và theo Giấy mời

                                                    Phòng A.403

 

15h00

Thường vụ Đoàn thanh niên báo cáo Thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức.

Chủ trì; Bí Thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

                                                           Phòng A.207

Thứ Năm

(`21/11)

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

09h00

 

 

Bí thư Chu Mạnh Hùng đi công tác TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 22/11/2019.

 

Họp Hội đống tốt nghiệp các lớp đại học hình thức VLVH.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định           

                                             Phòng A.401

 

Báo cáo BGH về liên kết đào tạo ARIZONA

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Trưởng các đơn vị: Phòng ĐT, HTQT, TCKT và các chuyên viên có liên quan       

                                                   Phòng A.207

14h00

 

 

 

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 - 2019

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định, mời Trưởng phòng Thanh tra đào tạo tham dự

                                          Phòng A.207

Thứ Sáu

(22/11)

 

 

 

 

08h00

 

 

Phó HIệu trưởng Vũ Thị Lan Anh đi công tác Yên Bái đến hết ngày 24/11/2019.

Họp Ban rà soát, cập nhật các CTĐT..

Chủ trì: Trưởng ban - Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                                           Phòng A.207

14h00

 

[HOÃN] Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                        Phòng A.207

Tải lịch tuần tại đây