LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 25  ĐẾN NGÀY 29/11/2019

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(25/11)

08h00

 

Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng đi công tác Hàn Quốc đến hết ngày 29/11/2019

14h00

 

 

 

 

15h00

 

 

 Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 12/2019

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định           

                                                Phòng A.207

 

Duyệt phim 40 năm ngày thành lập Trường.

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                              Hội trương A. 403

Thứ Ba

(26/11)

 

 

08h00

 

Họp Ban rà soát, cập nhật các CTĐT

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định           

                                                Phòng A.207

15h30

 

Tiếp Đoàn công tác từ Trường Đại học Bristol, Vương quốc Anh.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo; phòng Quản lý khoa học & Trị sự tạp chí.

                                             Phòng A.207

09h00

 

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo quyết định

                                             Phòng A.401

10h00

 

 

 

Nội dung: Tiếp và làm việc với đại diện Văn phòng Bang Hessen, CHLB Đức tại Việt Nam về việc cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Bà Lê Thị Lợi, điều phối viên Trung tâm pháp luật Đức 

                                                Phòng A.207

Thứ Tư

(27/11)

08h00

 

 

14h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

 

16h00

 

Họp kiện toàn Phó trưởng Khoa PL Quốc tế (bước 1,2,3,4)

Chủ trì : Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Toàn thế viên chức, người lao động Khoa PLQT (theo CV hướng dẫn số 4554)

                                                             Phòng A.207

Họp kiện toàn Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị (bước 1,2,3,4)

Chủ trì : Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Toàn thế viên chức, người lao động Khoa Lý luận Chính trị (theo CV hướng dẫn số 4554)

                                                                  Phòng A.207

 

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo quyết định

                                             Phòng A.401

Thứ Năm

(`28/11)

 

 

08h00

 

 

 

 

 

 

09h00

 

 

 

 

10h00

 

 

 

 

Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2019-2020) cho sinh viên các khóa 41,42,43 và lớp liên thông.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 41,42,43 và các lớp liên thông của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên

                                          Phòng A.402

Họp Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định           

                                                Phòng A.207

14h00

 

 

14h00

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

15h00

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Lan Anh họp báo cáo việc thực hiện Đề án khoa học cấp Nhà nước tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Cao học Tây bắc Khóa 4 và Tây nguyên Khóa 1.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định          

                                                   Phòng A.207 

(chuyển) Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2019-2020) cho sinh viên các khóa 41,42,43 và lớp liên thông.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 41,42,43 và các lớp liên thông của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên

                                          Phòng A.402

 

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định           

                                                Phòng A.207

Thứ Sáu

(29/11)

 

 

08h00

Họp HĐ tuyển sinh hệ VB2 ĐH chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định           

                                                Phòng A.207

14h00

 

 

 

 

 

 

 

 

09h30

 

 

 

10h00

 

 

 

10h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp Ban điều hành CTLK đào tạo Arizona

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo quyết định

                                             Phòng A.205

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định           

                                                Phòng A.207

Họp Giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng Tổ chức Cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

                                                  Phòng A. 207

 

 

Tải lịch tuần tại đây