LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 02  ĐẾN NGÀY 06/12/2019

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(02/12)

08h00

 

 

 

 

 

10h00

 

 

Họp bàn tổ chức cho sinh viên K44 và hệ liên thông chính quy học tập môn Giáo dục quốc phòng .

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Phòng TCKT, Phòng QT; Cán bộ quản lý K44 của Phòng Đào tạo, Phòng CTSV; Cán bộ Phòng ĐT : Chu Đình Phong, Phạm Thị Minh, Phạm Hoài Điệp.        

                                                        Phòng A.207

 

Họp HĐ tuyển sinh hệ VB2 ĐH chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo quyết định

                                                           Phòng A.207

14h00

 

 Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh tham dự Hội đồng bảo vệ Luận Văn Thạc sĩ.

Thứ Ba

(03/12)

 

 

08h00

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh tham dự Hội đồng bảo vệ Luận Văn Thạc sĩ.

14h00

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh tham dự Hội đồng bảo vệ Luận Văn Thạc sĩ.

Thứ Tư

(04/12)

 

08h00

      - 

17h00

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

09h00

 

 

 

 

Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu pháp luật doanh ngiệp Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh cải cách hành chính”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm (đề nghị Lãnh đạo các đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham dự theo đúng Kế hoạch)

                                                                 Phòng A.402

 

 (Chuyển ) Tập huấn PCCC và Cứu nạn cứu hộ.

TP: Ban PCCC & Đội PCCC.

                                               Phòng A.403

 

Họp Ban Xây dựng chương trình  đào tạo tiếng Anh pháp lý.

Chù trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo quết định

Mời Thầy Lê Đình Nghị và Cô Nguyễn Thu Thủy. Phòng Đào tạo tham gia hop.

                                      Phòng A.207

14h00

 

Tiếp xã giao Ông Csaba Gondola, Trường Đại học Debrecen, Hungary.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế

                                             Phòng A.211

 

14h15

Buổi nói chuyện của Ông Csaba Gondola về chủ đề “Introduction to European Union law”

TP: cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm.

                                   Phòng A.207

Thứ Năm

(05/12)

 

 

08h00

 

 

 

 

 

 

08h30

 

 

09h30

 

 

 

 

10h00

 

 

 

 

 

 

Họp Hội đồng xét Miễn - giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa 44.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 44 của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên

                                                     Phòng A.207

Tập huấn PCCC và Cứu nạn cứu hộ.

TP: Ban PCCC & Đội PCCC.

                                               Phòng A.403

Làm việc với trường Đại học Mở TP HCM.

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng HTQT, TCKT, QLKH&TSTC, HCTH; TT Thông tin Thư viện, TTTVPL.

                                                        Phòng A.401

Làm việc với đoàn cán bộ giảng viên Trường Luật, Đại học Vân Nam.

Chủ trì : Phó Hiệu Trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học, Phòng Hợp tác quốc tế; Đại diện lãnh đạo Khoa Pháp luật Kinh tế, Khoa Pháp luật Hành chính Nhà Nước.

                                    Phòng A.207

 

14h00

 

 

 

Buổi nói chuyện giữa đại diện Hiệp hội  Internet Việt Nam, Facebook với sinh viên về chủ đề “ Sử dụng mạng xã hội an toàn – chuẩn mực cộng đồng của Facebook.

TP: Lãnh đạo TTCNTT, Phòng CTSV, cán bộ giảng viên có quan tâm và 100 sinh viên theo Kế hoạch                                               

                                                Phòng A.402

Thứ Sáu

(06/12)

 

 

08h00

Nhập học Lớp cao học khóa 27 và Lớp nghiên cứu sinh khóa 25B

( cả ngày)

                                                           Hội trường A.403

14h00

 

Họp Thanh lý tài sản năm 2019.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo quyết định

                                             Phòng A.207

- Khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ Cán bộ, viên chức và người lao động toàn Trường.

Thời gian: ngày 03,04/12/2019

Địa điểm: Trạm Ytế E101

 - Lễ Khai giảng Lớp cao học khóa 27 và Lớp nghiên cứu sinh khóa 25B

 Thời gian: 8h30’ ngày 07/12/2019 ( đón đại biểu từ 08h00)

 Địa điểm tổ chức: Hội trường A403

TP: Theo giấy mời; Ban Giám hiệu; Đại diện các đơn vị trong trường; Đại diện Đoàn thanh niên; Giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo sau đại học; Toàn thể học viên Lớp cao học khóa 27 và Lớp nghiên cứu sinh khóa 25.

Tải lịch tuần tại đây