0

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 09  ĐẾN NGÀY 13/12/2019

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(09/12)

08h00

 

 Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với lãnh đạo Khoa. ĐT Sau Đại học, mời chuyên viên Nguyễn Thu Thuỷ cùng dự.

                                                         Phòng A.207

14h00

 

Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy làm việc với Viện Luật so sánh về việc kiện toàn viên chức quản lý cấp phòng  (4 bước)

TP: Theo Công văn số 4553/ĐHLHN-TCCB.

                                                        Phòng A207 

 

Thứ Ba

(10/12)

 

 

08h00

 

Họp Đảng ủy nghe báo cáo và chỉ đạo Đại hội ĐTNCSHCM, Hội nghị viên chức và các công việc khác.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: các đ/c Đảng ủy viên, mời Ban thường vụ ĐTNCSHCM, Ban TV Công đoàn và lãnh đạo Phòng HCTH dự

                                                     Phòng A.207

14h00

 

(Chuyển sáng Thứ Tư) Họp Hội đồng sáng kiến.

Chủ trì: Phó Hiệu Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

 

09h30

Họp triển khai Hội nghị mạng lưới cơ sở đào tạo luật năm 2020.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng – Trưởng Ban điều hành mạng lưới

TP:đ/c Trần Kim Liễu, đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân. đ/c Nguyễn Văn Quang

                                                     Phòng A.207

 

 

10h00

Đ/c Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng, Thường vụ Đảng ủy làm việc với Thành đoàn Hà Nội.

                                                 Phòng A.207

 

 

Thứ Tư

(11/12)

 

08h00

 

08h00

 

 

 

10h00

 

 

 

 

Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng họp tại Đảng ủy Khối các Trường ĐH, CĐ.      

Họp Hội đồng sáng kiến.

Chủ trì: Phó Hiệu Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Chủ trì: Phó Hiệu Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

 

13h30

 

Làm việc với đoàn công tác Đại học Mở TPHCM.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Phó Hiệu Trường PT Trần Quang Huy, đ/c Trần Kim Liễu, đ/c Nguyễn Văn Quang , đ/c Lê Đình Nghị, đ/c Trần Vũ Hải, đ/c Lê Thị Hạnh, đ/c Nguyễn Văn Cương, đ/c Nguyễn Thị Hường và đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn.

                                                   Phòng A.402

Thứ Năm

(12/12)

 

 

08h00

 

 

 

 

 

10h00

 

Họp Hội nghị cán bộ chủ chốt về đánh giá công chức.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Quyền Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Cán bộ chủ chốt.

                                                  Phòng A.402

 

Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

14h00

 

 

 

14h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

 

16h00

 

 

Họp Ban thanh lý sách Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2019.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định số 4676/QĐ – ĐHLHN ngày 04/12/2019

                                                Phòng A205

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Chủ trì: Phó Hiệu Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

 

Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng đồng tốt nghiệp các lớp VLVH

Chủ trì: Phó Hiệu Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

 

Họp Hội đồng sáng kiến.

Chủ trì: Phó Hiệu Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(13/12)

 

 

07h30

Họp kiểm điểm Đảng ủy .

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Đảng ủy viên

                                                     Phòng A.207

Họp Đảng ủy góp ý đánh giá công chức và một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Đảng ủy viên, Phòng TCCB.

                                                    Phòng A.207

14h00

 

 

 

15h00

 

 

 

 

 

Họp đánh giá chi bộ, Đảng viên.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Đảng ủy viên

                                                     Phòng A.207

Làm việc với Cục Kế hoạch tài chinh Bộ Tư pháp về xây dựng kế hoạch công tác và dự toán ngân sách năm 2020.

TP: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, Trưởng Phòng TCKT, đ/c Hoàng Ngọc Hưng Phó Phòng HCTH, đ/c Nguyễn Hùng Vừa Phó Giám đốc Phân hiệu Đắc Lắc

                                                       Phòng 202 Nhà N4, Bộ Tư pháp

 

Thứ Bảy

(14/12)

07h00

Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2022

TP : Bí thư Đảng ủy, Ban giám hiệu, Đại diện Thành Đoàn Hà Nội và đại biểu theo triệu tập.

                                              Hội trường A.403

14h00

 

 

 

 

15h00

Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2022

TP : Đảng ủy, Ban giám hiêu, Đại diện Thành Đoàn Hà Nội và đại biểu theo triệu tập, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, các tổ chức chính trị - xã hội và theo giấy mời.

                                              Hội trường A.403

Quyền Chủ Tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng đi công tác  Phân hiệu Đắc Lắc.