LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 23  ĐẾN NGÀY 27/12/2019

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(23/12)

08h00

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy công tác tại tỉnh Hòa Bình (hết ngày 23/12)

 

 

14h00

 

 

 

14h00

 

 

 

14h00

 

 

 

Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng Làm việc với Chi ủy Khoa Lý luận chính trị, Chi ủy sinh viên số 1; mời Ban thường vụ Đoàn Trường dự.

                                                        Phòng A207 

Họp Ban Văn kiện Hội nghị viên chức 2019

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trường (theo ủy quyền của HT)

TP: theo Quyết định

                                                                  Phòng A.401

(Hoãn) Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 - 2019

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định mời Trường Phòng Thanh tra đào tạo cùng dự

                                                     Phòng A.205

 

16h00

Họp Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                      Phòng A207
 

Thứ Ba

(24/12)

 

 

 

08h00

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng; Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính; Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính, Trưởng Phòng HCTH dự Hội nghi Tổng kết công tác tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

                            11 Lê Hồng Phong, Ba Đinh, Hà Nội

14h00

 

 

14h00

(chuyển) Họp Hội đồng xét tiếp nhận viên chức.

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                     Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, Trưởng Phòng Tài chính kế toán dự họp Phân bổ dự toán ngân sách năm 2020.

                                                             Bộ Tư pháp

Thứ Tư

(25/12)

08h00

 

 

 

 

 

 

07h30

 

 

 

 

 

 

 

 

08h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập huấn một số nội dung liên quan đến rà soát CTĐT

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Mời Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh tham dự cùng;

Chuyên gia tập huấn: PGS.TS Bùi Đăng Hiếu

TP: Đại diện lãnh đạo: Khoa chuyên môn, Viện Luật so sánh, Bộ môn ngoại ngữ; Trưởng, Phó các bộ môn chuyên môn;

                                                                  Phòng A.403

 

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế. 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Phòng công tác sinh viên; Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Thanh tra đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm công nghệ thông tin. Cán bộ Quản lý lớp K16BCQ và K16DCQ và đại diện ban cán sự lớp.

(Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị).

                                                    Phòng A.401

 

Họp Hội đồng xét tiếp nhận viên chức.

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                     Phòng A.207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h15

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

(Hoãn) Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế. 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Phòng công tác sinh viên; Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Thanh tra đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm công nghệ thông tin. Cán bộ Quản lý lớp K16BCQ và K16DCQ và đại diện ban cán sự lớp.

(Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị).

                                                    Phòng A.401

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh đi công tác Bắc Kạn ( hết ngày 26/12/2019)

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy họp Ban chỉ đạo Đề án 549                             Địa điểm : Phòng họp số 2 - Bộ Tư pháp

14h00

(Hoãn) Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu 6 tháng cuối năm 2019.

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Phòng TCCB, Đại diện các tổ chức đoàn thể: BCH Công đoàn , Ban nữ công, Hội cựu chiến binh  và Đại diện lãnh đạo các đơn vị có viên chức nghỉ hưu tham dự (05 phòng/khoa) và các viên chức đã nghỉ hưu: ông Võ Văn Hà, bà Vũ Kim Dung, bà Vũ Thị Thanh Vân, ông Ngô Khánh Thế, ông Đào Văn Hùng, bà Lê Thị Mai Thanh.
                                                       Phòng A.207

Thứ Năm

(`26/12)

 

 

08h00

 

 

 

 

Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng dự Hội nghị BCHTW Hội Luật gia Việt Nam.

                                          Hạ Long, Quảng Ninh

 

 

 

14h00

 

 

 

Họp về công tác của phân hiệu

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: mời Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, các phó Giám đốc phân hiệu; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, công tác sinh viên, Tổ chức cán bộ, Hành chính - Tồng hợp, Tài chính - Kế toán, Quản trị, Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Trung tâm Thông tin thư viện (Phân hiệu chuẩn bị nội dung báo cáo)

Phòng A.207

Thứ Sáu

(27/12)

 

 

08h00

 

 

8h00

 

 

 

 

08h30

 

 

10h00

 

 

 

Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng  Chủ trì Hội nghị Ban điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật

                                       Trường Đại học Huế

Họp Ban Văn kiện Hội nghị viên chức 2019

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 - 2019

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định mời Trường Phòng Thanh tra đào tạo cùng dự

                                                     Phòng A.401

Họp Hội đồng duyệt đề cương giáo trình.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                                     Phòng A.401

14h00

 

15h00

 

Đối thoại với sinh viên CTĐT Chất lượng cao

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP:  Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị.

                                                   Hội trường A.403

Họp Hội đồng nâng lương thường xuyên tháng 01 năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                Phòng A.207

Tải lịch tuần tại đây