LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06  ĐẾN NGÀY 10/01/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(06/01)

07h30

 

 Hội nghị triển khai thi hành Nghị định hướng dẫn Luật GDĐH sửa đổi. 

TP: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, Quyền chủ tịch hội đồng trường; TP Tổ chức cán bộ, TP Đào tạo đai học.

                                Hội trường đại học kinh tế quốc dân

14h00

 

 

 

 

15h30

 

 

16h00

 

Họp liên tịch Ban giám hiệu, công đoàn Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Mời quyền Chủ Tịch HHĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện Ban chấp hành công đoàn Trường, Trưởng phòng TCKT.

                                       Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, Đại diện lãnh đạo Phòng thanh tra đào tạo Làm việc với thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                                               Bộ giáo dục đào tạo

 Lãnh đạo phòng Đào tạo Báo cáo BGH về một số nội dung liên quan đến công tác của Phòng Đào tạo đại học
                                                 Phòng A.207
 

Thứ Ba

(07/01)

 

08h00

 

Họp với Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị cho Lễ bế giảng cao học khóa 25.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐTSĐH, Phòng HCTH, Phòng TCKT, Phòng Quản trị, Đoàn Thanh niên.

                                       Phòng A.207

14h00

(Hoãn) Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 – 2020

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                       Phòng A.207

Thứ Tư

(08/01)

08h00

 

 

 

 

08h30

 

 

 

Tọa đàm khoa học cấp Trường “Hành vi phát tán thông tin, hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội – Những vấn đề pháp lý đặt ra”.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời, các giảng viên, sinh viên có quan tâm (đề nghị các đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham dự Hội thảo theo đúng Kế hoạch)

                                                          Phòng A.402

Họp Hội đồng nâng lương trước thời hạn năm 2019.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                       Phòng A.207

 

14h00

 

 

 

 

14h00

 

 

15h30

 

 

 

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và 31 năm ngày thành lập Hội sinh viên Việt Nam Trường ĐHLHN.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Ban chấp hành Hội sinh viên, theo Giấy mời.

                                         Phòng A.403

Họp Ban tổ chức Hội nghị viên chức.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                       Phòng A.207

Họp đoàn công tác đi Hoa Kỳ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Đoàn công tác

                                       Phòng A.207

 

Thứ Năm

(`09/01)

 

 

08h00

 

Lễ bế giảng Lớp cao học Luật khóa 25.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; Đại diện Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên; Giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo Lớp nghiên cứu sinh khoá 20, khóa 21, Lớp cao học khoá 25 và theo Giấy mời.

                                                 Hội trường A.403

14h00

 

 

 

Họp giao ban Quí 1/2020

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP:  cán bộ chủ chốt, đại diện Đoàn thành niên, Hội cựu chiến binh.

                                       Phòng A.402

 

09h00

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu một số vấn đề liên quan đến công tác Tổ chức cán bộ

                                                     Phòng A.207

Thứ Sáu

(10/01)

 

 

07h30

-

17h00

Hội nghị viên chức Trường Đại học Luật Hà Nội

“ Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2020”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Toàn thể viên chức, người lao động của Trường và theo Giấy mời.

                                                Hội trường A.403

14h00

 

 

Tải lịch tuần tại đây