LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 13  ĐẾN NGÀY 17/01/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(13/01)

08h00

 

(Hoãn) Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng và Trưởng Phòng Đào tạo đại học đi công tác tại Sơn La.

 

14h00

 

 

 

15h00

 

Họp ban tổ chức gặp mặt hưu trí nhân dịp năm mới xuân Canh Tý

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                       Phòng A.207

Bí Thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng làm việc với Phó Hiệu Trưởng Vũ Thị Lan Anh, Lãnh đạo Phòng HCTH, Phòng TCCB và Ban Thường vụ Công đoàn.

                                                              Phòng A.207

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy đi công tác Hoa Kỳ đến ngày 21/01/2020

Thứ Ba

(14/01)

 

08h30

 

 

 

 

09h00

 

Gặp mặt hưu trí nhân dịp năm mới xuân Canh Tý.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện các đoàn thể chính trị - xẫ hội, các cán bộ hưu trí sống trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

                                       Hội trường A.403

 Đồng chí Chủ Mạnh Hùng- Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Ngọc Định Chánh văn phòng Đảng ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng 2019 tại Đại học Xây Dựng 

14h00

Hội đông duyệt cương đề cương giáo trình

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                       Phòng A.207

Thứ Tư

(15/01)

08h00

 

Họp Ban chấp hành Công đoàn về việc tổng kết bình xét thi đua cuối năm 2019 đối với các tập thể và cá nhân.

Chủ trì: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phúc

TP: Ban Chấp hành Công đoàn trường.

                                                                      Phòng A.401

14h00

 

 

 

 

17h00

 

Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng về việc tổng kết bình xét thi đua cuối năm 2019 đối với các tập thể và cá nhân.

Chủ trì: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phúc

TP: Ban Chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch công đoàn bộ phận (Chủ tịch vắng cử phó đi thay) .

                                                                      Phòng A.402

Giao lưu văn nghệ tại TTGDQPHN1
Thành phần: Quyền Chủ tịch HĐ Trường; lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐT ĐH, phòng CTSV; đại diện các khoa chuyên môn; Đại diện Đoàn TN, Hội SV

Thứ Năm

(`16/01)

 

 

08h00

 

 

 

08h00

 

Họp Ban Nữ công về việc tổng kết Bình xét thi đua Nữ công năm 2019 đối với các tập thể và cá nhân.

Chủ trì: Trưởng Ban nữ công Nguyễn Thị Hằng.

TP: Tổ trưởng tổ nữ công các đơn vị.

                                                      Phòng A.401

 Bế giảng tại TTGDQPHN1.
Thành phần: Quyền Chủ tịch  HĐ Trường; Phó Hiệu trưởng  Vũ Thị Lan Anh, Đại diện lãnh đạo: Phòng ĐT, Phòng CTSV, các khoa chuyên môn; Trợ lý và cán bộ quản lý khoá của PĐT, PCTSV
(Thời gian: xe xuất phát tại Trường lúc 7h ngày 16/01/2020)

13h30

 

 

 

Hội nghị tổng kết công tác đảng và giao ban cán bộ chủ chốt

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các chi ủy, lãnh đạo các đơn vị, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Đại diện lãnh đạo Phân hiệu Đắc Lắc.

                                                                Phòng A.402

Thứ Sáu

(17/01)

 

 

08h00

 

 

14h00

 

 

Tải lịch tuần tại đây